New Kammanassie farm watch ready for festive season

The civil rights organisation AfriForum’s new Kammanassie farm watch is ready to protect the rural area around George this festive season.

This farm guard consists of local farmers who now take ownership of this community’s safety. The establishment of the Kammanassie farm watch on 6 December this year follows after this remote area has recently experienced serious challenges with livestock theft and drug trafficking in particular.

Marthinus Erasmus, AfriForum’s District Coordinator for the Southern Cape, says AfriForum is excited about the establishment of this new farm watch and believes that it emphasises this community’s willingness to act effectively against crime. “We are not going to sit around and wait for someone to save us – no one but ourselves is going to protect our communities,” explains Erasmus.

The farm watch’s management consists of George Martin (Farm Watch Leader), Caevert Barkhuizen (Operations Team Leader), Amanda Martin (Information Team Leader) and Stefan Smith (Support Team Leader). Neels Nortjé and Johan Jubelius were elected as Sector Leaders.

Join this farm watch to stand up against crime together. Send an email to marthinus.erasmus@afriforum.co.za or call Erasmus on 081 216 9602.

Caption: The newly established Kammanassie farm watch’s management team, from left to right: Stefan Smith, Neels Nortjé, Caevert Barkhuizen, George Martin and Johan Jubelius with Marthinus Erasmus, AfriForum’s District Coordinator for the Southern Cape.

Marthinus Erasmus

District Coordinator: Southern Cape

AfriForum

Email: marthinus.erasmus@afriforum.co.za


Nuwe Kammanassie-plaaswag slaggereed vir feesseisoen 

Die burgerregteorganisasie AfriForum se nuwe Kammanassie-plaaswag is slaggereed om die landelike gebied rondom George hierdie feesseisoen te beskerm. Dié plaaswag bestaan uit plaaslike boere wat nou eienaarskap neem van hierdie gemeenskap se veiligheid. Die stigting van die Kammanassie-plaaswag op 6 Desember vanjaar volg nadat hierdie afgeleë gebied die afgelope tyd ernstige uitdagings ten opsigte van veral veediefstal en dwelmhandel ondervind het.

Marthinus Erasmus, AfriForum se distrikskoördineerder vir die Suid-Kaap, sê AfriForum is opgewonde oor die stigting van hierdie nuwe plaaswag en meen die stigting benadruk hierdie gemeenskap se bereidwilligheid om daadwerklik teen misdaad op te tree. “Ons gaan nie rondsit en wag vir iemand om ons te red nie – niemand behalwe onsself gaan ons gemeenskappe beskerm nie,” verduidelik Erasmus.

Die plaaswag se bestuur bestaan uit George Martin (plaaswagleier), Caevert Barkhuizen (operasionele spanleier), Amanda Martin (inligtingspanleier) en Stefan Smith (steunspanleier). Neels Nortjé en Johan Jubelius is verkies as sektorleiers.

Sluit aan by dié plaaswag om saam teen misdaad op te staan. Stuur ’n e-pos na marthinus.erasmus@afriforum.co.za of skakel Erasmus by 081 216 9602.

Byskrif: Die nuutgestigte Kammanassie-plaaswag se bestuurspan, v.l.n.r Stefan Smith, Neels Nortjé, Caevert Barkhuizen, George Martin en Johan Jubelius by Marthinus Erasmus, AfriForum se distrikskoördineerder vir die Suid-Kaap.

Marthinus Erasmus

Distrikskoördineerder: Suid-Kaap

AfriForum

Epos: marthinus.erasmus@afriforum.co.za

Share Button