ART IN THE PARK. Stilbaai wys sy kleure

Die Hessequa-streek, veral Stilbaaikunsteliefhebbers kan binnekort ‘n fees van kleur  by die volgende kunsuitstalling op die Stilbaai Kunsteroete, gereël deur die plaaslike Toerismekantoor besigtig.

Art In The Park, word weer in die lushoftuin van die inligtingskantoor in Langenhovenstraat aangebied.

Plaaslike kunstenaars is ywerig besig om hul kreatiewe skeppings af te rond vir die uitstalling wat op 20 Maart 2021 plaasvind. Die uitstalling duur van 9.00 -13.00.

Die Stilbaaikunsteroete,(nou ook deel van die Hessequa-kunsroete) bied kunstenaars die geleentheid aan om hul “kleure te kom wys” asook ‘n inkomste te genereer gedurende ‘n tyd waar kunstesake doodstil is met die Covid19- pandemie. Kunstenaars van die Hessequa Kunsteroete word uitgenooi om hul kunswerke te kom vertoon. Of jy skilder-, keramiek-, kussingsverf-, leerwerkkuns beoefen, jy is baie welkom om te kom uitstal.

Daar sal geen stalletjiefooie gehef word nie.Met die aansoek om deel te neem, sal daar ‘n gazebo- grootte spasie aan jou toegeken word. Elke kunstenaar word gevra om hul eie tafel en stoele te bring sal verantwoordelik wees vir die opstel van hul uitstalling.

Die aandag word daarop gevestig dat deelname aan die uitstalling slegs vir kunstenaars van die Hessequa-kunsteroete is en dat lede van die Stilbaairoete se aansoeke om spasie, voorkeur sal geniet.

Bekende en bekroonde kunstenaars soos  Jean Grooff, Karin Freshe, Louis Hiemstra, Sonja Margerison en Adriaan Loots se kunswerke sal by hierdie uitstalling besigtig en aangekoop kan word.

Alle verkope sal deur die toerismekantoor hanteer word. Vir verdere inligting en besprekings kan die kantoor geskakel word by 028 754 2602 of gekontak word  by eposadres: stilbaaiinfo@easycoms.co.za

Daar word ook reeds beplan om die tweede ART IN THE PARK- uitstalling op 03 April aan te bied.

*Irma Huysamer

Share Button