Table for Peace – Stilbaai

The presentation of “Table for Peace 2015” was a huge success and the planning for the event for this year is running at a brisk pace.

plakkaat-tafel-van-vredeLast year the function drew more than 1000 guests who enjoyed a delicious meal and top class entertainment.

This year the project will run for 4 days starting on Thursday evening, 24 November until 1 December 2016 filled with events with which every member of Stilbaai will be able to identify. Previous 7de Laan actor, Zane Meas (Neville) and Vinette Ebrahim (still in the role as Charmaine) are already booked to participate in the events. Music, a theatre performance and workshops for the family is the order of the day.

Meas will be the guest speaker at the opening of the event on Thursday, 24 November at 18h00. He will also entertain the audience with his songs which are already on CD. Rooipitjie  Street in Melkhoutfontein will be dressed in her festival regalia welcoming guests.  The Riversdale Performing Arts Orchestra will be on stage in what will be their debut performance.

plakkaat-vinette-invisibleOn Monday, 28 November, Meas and his team of facilitators from The Fatherhood Foundation   will conduct workshops focusing on the family as as unit. The emphasis will be laid on the responsibilities as a mother and father, the skills that are needed for setting a meaningful example in developing the family as a tight unit. The children and young adults will be assisted during workshops and counseling sessions that will inspire them taking the right decisions regarding their life, currently and in the future. These workshops will reach conclusion on the 1st of December and the week’s activities will end on Friday evening, 2 December, with a variety concert presented by the Hessequa Municipality.

Vinette Ebrahim, being no stranger to our households, thanks to 7de Laan, flies in from Johannesburg to bring her one woman show “Invisible” to the Community Hall in Melkhoutfontein. The play, written by Ebrahim and directed by Christo Davids (previously in the part of Errol in 7de Laan, has played to full capacity in several theatres. It also has received great praise and standing evasions. A Tour de force for Ebrahim and an excellent interpretation of Katie Jacobs, an ex-teacher who finds herself jobless and homeless (a Cape “Bergie”) after the forced removals of the residents of District 6. The story tells the story of Katie’s road to survival. This very touching and poignant play should not be missed.

Table for Peace: Thursday, 24 November 2016, 18h00, Rissiepit Street, Melkhoutfontein.  Tickets: R20.00 per person. (Meal included).

Invisible with Vinette Ebrahim: Friday, 25 November, 19h00, Community Hall, Melkhoutfontein. Tickets: R30 per person.

Tickets for both events are available at Badisa, SAPS (Elize) and Ouma Lena’s Home.

For further information please contact Jennie Olivier at 082 565 0979.


Tafel van Vrede vir Stilbaai

img_2726-5Na die baie suksesvolle aanbieding van die Tafel  van Vrede gedurende November 2015, in Melkhoutfontein, word daar flink beplan aan 2016 se Vredestafel. Verlede jaar het meer as duisend gaste aangesit vir ’n heerlike ete en vermaak uit die boonste rakke.  Hierdie jaar word die Tafel van Vrede-projek  vanaf Donderdagaand,  24 November aangebied en word daar vir 1500 gaste voorberei.

2016 se projek gaan oor vier dae strek met programme waarmee elke lid van die Stilbaaigemeenskap sal kan identifiseer. Die  bekende  akteur  Zane Meas wat die rol van Neville vertolk het in 7de Laan en Vinette Ebrahim wat steeds (Charmaine)speel, is reeds bespreek vir optredes.  ’n Toneelopvoering, musiekaanbiedinge en werkswinkels is aan die orde van die dag.

Meas sal die verrigtinge op 24 November open as gasspreker en  en ook van sy liedjies wat reeds op CD opgeneem is, sing. Vanaf 28 November sal hy en sy span, verbonde aan die Fatherhood Foundation, werkswinkels aanbied wat fokus op die gesin as ’n eenheid. Die klem sal gelê word op die verantwoordelikhede as vader en moeder, die vaardighede wat daarvoor nodig is, hoe om vir hul kinders ’n sinvolle voorbeeld te stel, om as gesin te ontwikkel en ’n hegte eenheid te vorm. Die kinders en jongmense sal bygestaan word deur werkswinkels en beradingssessies wat hulle sal inspireer om die regte besluite neem aangaande hulle lewenspad , tans en in die toekoms. Hierdie werkswinkels eindig op 1 Desember.

img_2710-4

Die nuut- gestigte orkes van die Riversdal Uitvoerende Kunste (RUK) kom maak ook hul buiging by die opening. Hierdie groep begaafde orkeslede is reeds baie opgewonde om in Stilbaai te kom optree.

Vinette Ebrahim tree op met haar eenvrou-vertoning  ” Invisible” wat deur Christo Davids, wat Errol gespeel het in 7de Laan, geregisseer is. Davids is ‘n boorling van Heidelberg.  Die toneelstuk handel oor die verskuiwings van Distrik 6 se inwoners en meer spesifiek oor Katie Jacobs ’n gewese onderwyseres, wat noodgedwonge haar oorlewingsreis as ’n bergie moet slyt. Ebrahim het groot lof ontvang vir haar spel wat as ’n kragtoer beskou word  en haar optrede is in verskeie teaters begroet  met  staande toejuigings. ’n Baie roerende verhaal wat uitstekend vertolk word deur Ebrahim.

Tafel van Vrede: Donderdagaand, 24 November 2016 om 18h00, Rissiepitjieweg, Melkhoutfontein. Kaartjies : R20.00 per persoon ( Ete ingesluit). Gaspreker; Zane Meas van die Fatherhood Foundation.

Invisible:   Met Vinette Ebrahim: Vrydagaand, 25 November 2016 om 19h00, Gemeenskapsaal, Melkhoutfontein.  Kaartjies: R30.00 per person.

Die kaartjies vir beide geleenthede is beskikbaar by Badisa, SAPD (Elize)en Ouma Lena se Huis.

Vir meer inligting kan Jennie geskakel word by 082 565 0979.

 

Share Button