Voorafbetaalde watermeters ‘n eerste vir Oudtshoorn

Oudtshoorn, 04 September 2019 – Oudtshoorn munisipaliteit het die afgelope paar weke begin om elektroniese en voorafbetaalde watermeters aan die inwoners van Oudtshoorn bekend te stel. 

Rdl Johan Foure Voorsiter Tegnies en George Kersop Voorsitter Finans wys hoe die watermeter werk

Tot op datum is daar 154 elektroniese watermeters en 9 voorafbetaalde watermeters geinstalleer.  Dit is ‘n eerste vir Oudtshoorn. 

Voorafbetaalde watermeter

Elektroniese meters word op die oomblik geïnstalleer waar die ou watermeters foutief was.  Hierdie meters is steeds konvensionele meters en word steeds elke maand deur die meterlesers gelees.  Die elektroniese watermeters het egter baie meer positiewe funksies en is ook ‘n groot plus as dit kom by waterbesparing. Dit kan onder andere as ‘n  meterbestuurstoestel gebruik word, wat beteken dat die meter geprogrameer kan word om slegs ‘n sekere hoeveelheid water per dag deur te laat.  Dit help baie as dit kom by deernishuishoudings wat 6 kl water gratis kry.  Dit word elektronies gelees en kan ook omgeskakel word na voorafbetaalde  watermeters.

Die 9 persele waar die voorafbetaalde watermeters geïnstalleer was, word tans gebruik as proefpersele en die kliente het dit versoek aangesien dit baie voordelig is vir veral woonstelblokke.  Vier van hierdie voorafbetaalde watermeters is geïnstalleer by ‘n nuwe woonstelblok in Wolfweg en die eienaars is baie in hul noppies om deel te wees van hierdie proeffase.

Watertariewe is presies dieselfde as konvensionele watertariewe.  Voorafbetaalde water kan by alle vendors gekoop word waar elektrisiteit aangekoop word.  Aankope van water word gedoen in kiloliters.   Kliente moet seker maak dat maandelikse aankope aan die begin van die maand gedoen word en nie later in die maand nie, aangesien hulle dan ‘n hoër tarief gaan betaal. 

Voorafbetaalde watermeters is baie voordelig aangesien dit inwoners meer waterbewus maak, deurdat daar meer gefokus word op hoeveel water gebruik word.  Lekkasies sal dan ook onmiddelik reggemaak word want dit word vinniger opgetel en waterverbuike kan gemonitor word.

Indien inwoners belangstel en aansoek wil doen vir voorafbetaalde water, kan mev. Jo-Verda Ladouce gekontak word by jo-verda@oudtmun.gov.za of skakel haar by 044 203 3058.  Die eerste 100 voorafbetaalde watermeters sal gratis gedoen word. 

Die munisipaliteit sal poog om alle foutiewe watermeters met elektroniese watermeters te vervang.

Foto: Rdl Johan Fourie: Voorsiter Tegnies, Jo-Verda Ladouce: Rekenmeester- Heffing en Metering, George Kersop: Voorsitter Finansies, Chris Swarts: Senior Bestuuder – Water en Riool

Share Button