Die Oudtshoorn Veediefstal Eenheid is aangewys as die beste Veediefstal eenheid in die Wes-Kaap.

Sers Koos van der Berg met sy BKB wisseltrofee vir die beste ondersoekbeampte

Hierdie eer het die Oudtshoorn Veediefstal Eenheid te beurt geval toe die toekenning deur Agri Wes-Kaap aan hulle gemaak is by hull jaarlikse kongres. Die oorgandiging is op 17 Julie by Goudini Spa gedoen.  

Nie net is hulle as die beste eenheid aangewys nie maar het is een van hulle lede aangewys as die beste veediefstal ondersoekbeampte in die Wes-Kaap. 

Sersant Koos van der Berg is aangewys as die die beste ondersoekbeampte. Kriteria soos dienslewering, oplos syfer en samewerking met georganiseerde landbou word in ag geneem om die toekenning te maak. 

Die Oudtshoorn eenheid bedien die Klein Karoo en Tuinroete.  

Kapt Ike Olislager die bevelvoerder is baie trots op sy lede wat die trofee vir die 3de keer verower het. Die vorige kere was in 2006 en 2009. Veediefstal sake is van die moeilikste sake om te ondersoek aangesien daar dikwels nie ‘n misdaad toneel is om van te werk nie. As daar wel ‘n toneel is, is dit meeste van die tyd net ‘n bloedkol. 

Wat hulle taak ook bemoeilik is die ver afstande wat afgelê moet word om sake te ondersoek. Ten spyte hiervan is hulle ‘n gedugte span en trots op hulle prestasie.

VLNR: Telkom Operateur Amanda Tshukulwana, Kapt Ike Olislager, AO Drieka Mentoor. Agter:AK Nkosomzi Hlazo, AO Johan de Villiers, Sers Koors van der Berg, AO Thami Falake, AO Fasie de Kock, SAK Quosie Hartzenberg. Afwesig AO Blakie Swart en Piet Fortuin.
Share Button