Mossel Bay branch attends Regional Summit #WeWillDoItOurslves

On 11 and 12 August, the civil rights organisation AfriForum held a regional summit #WeWillDoItOurslves in the Western Cape at Eensgezind Function Venue in Durbanville, Cape Town. This summit aimed to collaborate with all the AfriForum branch members on practical plans for the future and to bring everyone up to date on the latest developments within the organisation.

The theme for this year’s summit was #WeWillDoItOurslves. Kallie Kriel spoke about AfriForum’s growth from its inception in 2005 with three staff members to today, where it has more than 313 000 volunteers and 168 neighbourhood watches. Kriel also shared his vision for the future of the organisation. Various other speakers delivered presentations on topics such as local government matters and environmental matters like AfriForum’s national blue and green drop project and their national landfill audit campaign. The members could ask questions and provide input regarding local self-governance, strategy, and community safety.

“The branch members’ input was informing and encouraging. The togetherness with other AfriForum branches and the sharing of challenges and solutions enables us to help each other and gives us hope for the future. AfriForum’s regional summit truly is an annual highlight. Together we are stronger,” said Joy Cook, AfriForum’s secretary for the Mossel Bay branch.

Click here to become involved with AfriForum’s Mossel Bay branch.

Joy Cook

Secretary: Mossel Bay Branch

AfriForum

Email: mosselbaai@afriforumtak.co.za

Marthinus Erasmus

AfriForum

District Coordinator: Southern Cape

Email: marthinus.erasmus@afriforum.co.za


Mosselbaai-tak woon streeksberaad oor #OnsSalSelf by

Die burgerregteorganisasie AfriForum het op 11 en 12 Augustus die streeksberaad #OnsSalSelf in die Wes-Kaap by die Eensgezind Function Venue in Durbanville, Kaapstad gehou. Die doel van dié beraad was om in samewerking met AfriForum-takbestuurslede aan praktiese planne vir die toekoms te werk en om almal op hoogte te bring van die jongste verwikkelinge in die organisasie.

Die tema vir vanjaar se beraad was #OnsSalSelf. Kallie Kriel het vertel hoe AfriForum in 2005 met drie personeellede ontstaan het. Sedertdien het die organisasie gegroei tot waar dit vandag meer as 313 000 vrywilligers en 168 buurtwagte het. Kriel het ook sy visie vir die toekoms gedeel. Verskeie sprekers het ander voorleggings gedoen oor onderwerpe soos plaaslikeregeringsake en omgewingsake soos AfriForum se nasionale blou-en-groendruppelprojek en hul nasionale veldtog om vullisterreine te oudit. Die lede kon vrae vra en insette lewer rakende plaaslike selfbestuur, strategie, en gemeenskapsveiligheid.

“Die lede se insette was opbouend en bemoedigend. Die samesyn met ander AfriForum-takke en die deel van uitdagings en oplossings stel ons in staat om mekaar te help en gee ons hoop vir die toekoms. AfriForum se streeksberade is waarlik ’n jaarlikse hoogtepunt. Saam is ons sterker,” sê Joy Cook, AfriForum se sekretaris van die Mosselbaai-tak.

Klik hier om by AfriForum se Mosselbaai-tak betrokke te raak.

Joy Cook

Sekretaris: Mosselbaai-tak

AfriForum

E-pos: mosselbaai@afriforumtak.co.za 

Marthinus Erasmus

AfriForum

Distrikskoördineerder: Suid-Kaap

E-pos: marthinus.erasmus@afriforum.co.za

Share Button