Training for GO GEORGE bus drivers on Thembalethu routes

In preparation for the roll-out of the GO GEORGE bus service to Thembalethu, bus drivers will do route training in the area on Tuesday 17 and Wednesday 18 October, and again from Monday to Wednesday next week (23 to 25 October).

Prospective passengers must note that these are only training trips on some routes in preparation for the big day and that buses will not be boarding passengers.

 Roll-out in stages

It was announced earlier that the Thembalethu service will be rolled out in three stages. Considering the current traffic congestion on the N2 bridge and Nelson Mandela Boulevard due to roadworks, a more staggered approach will be followed, with a gradual phase-in of more routes as part of a controlled roll-out plan.

The latest plan is to start with one route between Thembalethu and Blanco (R18A) during stage one. The exact roll-out date will be announced soon.

Thembalethu routes

Once the full service to Thembalethu has been rolled out, 10 main routes will transport passengers from Thembalethu to other areas in town and five community routes will crisscross inside Thembalethu, making it easy to travel within the area or to join one of the main routes.

For any enquiries, please phone the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044, or follow the GO GEORGE Facebook page to stay updated with developments.

CAPTION: GO GEORGE bus drivers will start training on certain routes in Thembalethu this week, commencing with Route 18A (Thembalethu – Blanco).


Opleiding vir GO GEORGE-busbestuurders op Thembalethu-roetes

Ter voorbereiding vir die uitrol van die GO GEORGE-busdiens na Thembalethu, sal busbestuurders op Dinsdag 17 en Woensdag 18 Oktober roete-opleiding in die gebied doen, en weer van Maandag tot Woensdag volgende week (23 tot 25 Oktober).

Voornemende passasiers moet daarop let dat dit slegs opleidingsritte op sommige roetes is ter voorbereiding van die groot dag en dat busse nie passasiers sal oplaai nie.

 Uitrol geskied in fases

Daar is vroeër aangekondig dat die Thembalethu-diens in drie fases uitgerol sal word. In die lig van die huidige verkeersopeenhopings op die N2-brug en in Nelson Mandela Boulevard weens padwerke, sal ’n benadering van geleidelike infasering van meer roetes gevolg word as deel van ‘n beheerde uitrolplan.

Die jongste plan is om tydens fase een met een roete tussen Thembalethu en Blanco (R18A) te begin. Die presiese uitroldatum sal binnekort bekend gemaak word.

Thembalethu-roetes

Sodra die volle diens aan Thembalethu uitgerol is, sal 10 hoofroetes passasiers van Thembalethu na ander gebiede in die dorp vervoer en vyf gemeenskapsroetes sal binne Thembalethu rondry, wat dit maklik maak om binne die gebied te beweeg of om by een van die hoofroetes aan te sluit.

Vir enige navrae, skakel gerus die GO GEORGE-inbelsentrum by 0800 044 044, of volg die GO GEORGE Facebook-blad om op hoogte te bly van verwikkelinge.

BYSKRIF: GO GEORGE-busbestuurders sal vandeesweek met opleiding op sekere roetes in Thembalethu begin.

Share Button