Sanlam donates PPE to GO GEORGE

Sanlam has recently identified GO GEORGE, being a public transport service which serves the local community, as a suitable recipient for a donation of personal protective equipment (PPE) to curb the spread of the Covid-19 virus.

The donation of 200 three-layer masks, 200 small bottles of liquid hand sanitiser, two non-contact infrared thermometers, and two bulk containers with hand sanitiser gel was handed over during a short ceremony at the GO GEORGE office last week.

“The drivers and staff of GO GEORGE provide an important service in the communities. Also, the nature of their work places them at risk of contracting the coronavirus,” said Kobus Cronje, Sanlam Business Manager. “Our involvement with communities, stakeholders and clients are aimed at mitigating the spread of the coronavirus, and this is over and above the R1 billion pledge made by Sanlam, the Motsepe Foundation and its associated partners.”

Roger Meyer, Business Development Manager for Sanlam in George, reiterated that the building of sound relationships is central to their ethos and that Sanlam looks forward to building on its existing relationships with the community and businesses of George. “The donation of unbranded PPEs is part of our commitment to give something back to the community of George – there where it is needed most,” he said.

GO GEORGE Manager James Robb thanked Sanlam for their generosity and validation of the importance of the service that GO GEORGE renders to the community. “Sanlam’s recognition is testament to the fact that our staff risk exposure to the Covid-19 virus on a daily basis through delivering an essential service to the people of George. The donation will be used by our frontline team members as they continue to serve our passengers in a safe and responsible manner,” said Robb.

CAPTION: Roger Meyer, Sanlam Business Development Manager (fourth from right) putting the no-contact infrared thermometer to the test on James Robb, GO GEORGE Manager.  Also featured are, from left, Beunet Smith and Vuyani Simama (Sanlam), GO GEORGE staff members Thembisa Toba, Elizabeth Uithaler, Anneline Ngqavu and Tyron Jeyi, and Morné Lakay (GO GEORGE Assistant Manager).


Sanlam skenk beskermingstoerusting aan GO GEORGE

Synde ‘n openbare vervoerdiens wat die plaaslike gemeenskap dien, is GO GEORGE onlangs deur Sanlam geïdentifiseer as ‘n geskikte ontvanger vir ‘n skenking van persoonlike beskermingstoerusting om die verspreiding van die Covid-19-virus hok te slaan.

Die skenking van 200 drielaagmaskers, 200 botteltjies vloeibare handreiniger, twee kontaklose infrarooi-termometers, en twee grootmaathouers met handreiniger is verlede week tydens ‘n kort seremonie by die GO GEORGE-kantoor oorhandig.

“Die busbestuurders en personeel van GO GEORGE lewer ‘n belangrike diens in die gemeenskap. Die aard van hul werk stel hulle bloot aan die gevaar om die koronavirus op te doen,” het Kobus Cronje, Sanlam-sakebestuurder, gesê. “Ons betrokkenheid by gemeenskappe, belanghebbendes en kliënte is daarop gemik om die verspreiding van die koronavirus te beperk, en dit is bo en behalwe die R1 miljard-belofte wat Sanlam, die Motsepe-stigting en sy gepaardgaande vennote gemaak het.”

Roger Meyer, sake-ontwikkelingsbestuurder van Sanlam in George, het benadruk dat die bou van gesonde verhoudings sentraal staan tot hul etos en dat Sanlam daarna uitsien om voort te bou op sy bestaande verhoudings met die gemeenskap en sakeondernemings in George. “Die skenking van ongebrandmerkte persoonlike beskermingstoerusting is deel van ons verbintenis om iets terug te gee aan die gemeenskap van George – daar waar dit die nodigste is,” het hy gesê.

GO GEORGE-bestuurder James Robb bedank Sanlam vir hul vrygewigheid en bevestiging van die belangrikheid van die diens wat GO GEORGE aan die gemeenskap lewer. “Sanlam se erkenning getuig daarvan dat ons personeel daagliks blootstelling aan die Covid-19-virus waag deur ‘n noodsaaklike diens aan die mense van George te lewer. Die skenking sal deur ons spanlede in die voorste linie gebruik word in hul voortgesette diens aan ons passasiers op ‘n veilige en verantwoordelike wyse,” sê Robb.

ONDERSKRIF: Roger Meyer, Sanlam se sake-ontwikkelingsbestuurder (vierde van regs) toets die kontaklose infrarooi-termometer op James Robb, GO GEORGE-bestuurder. Van links is Beunet Smith en Vuyani Simama (Sanlam), GO GEORGE-personeellede Thembisa Toba, Elizabeth Uithaler, Anneline Ngqavu en Tyron Jeyi, en Morné Lakay (GO GEORGE-assistentbestuurder).

Share Button