Go George surprises elderly with blankets on Mandela Day

GO GEORGE staff always enjoy demonstrating care and compassion by giving of their time to the community on Mandela Day.

This year, however, Covid-19 lockdown restrictions and safety measures complicated matters a bit. No reason, though, not to warm the hearts (and knees) of some elderly residents! A snuggly knee blanket for each resident in the Rosemoor Old-age Home was delivered on Mandela Day, and although the rewards of personal contact with the elderly was not possible this time around, GO GEORGE champions were able to hand over the donation to staff members of the old-age home, while keeping safe social distance.

Another group of champions visited several busy stops all over town and handed out GO GEORGE plastic rain ponchos to passengers.

CAPTION:  Handing over the blankets are GO GEORGE champions Shartencia Phillips (left) and Shilnea van Coller in the front, with Rosemoor Old-age Home staff members, at the back, from left, Maria Coerecius, Nomonde Magwa and Sister Marihana Matthys.


MANDELA-DAG: GO GEORGE VERRAS BEJAARDES MET KOMBERSE

GO GEORGE-personeel geniet dit altyd om op Mandela-dag omgee en deernis te toon deur van hul tyd aan die gemeenskap te gee.

Vanjaar het Covid-19-inperkings en veiligheidsmaatreëls sake egter ‘n bietjie ingewikkeld gemaak, maar dit was geen rede nie om die harte (en knieë) van sommige bejaarde inwoners warm te maak nie! ‘n Knus kniekombers vir elke inwoner is op Mandela-dag by die Rosemoor-ouetehuis afgelewer, en hoewel die beloning van persoonlike kontak met bejaardes nie hierdie keer moontlik was nie, het GO GEORGE-personeeldiensbeamptes die skenking aan personeellede van die ouetehuis gaan oorhandig, terwyl hulle veilige sosiale afstand gehou het.

Nog ‘n groep personeeldiensbeamptes het besige bushaltes regoor die dorp besoek en plastiese GO GEORGE-reënponcho’s onder passasiers uitgedeel.

Onderskrif:  Hier oorhandig GO GEORGE-passasiersdiensbeamptes Shartencia Phillips (links voor) en Shilnea van Coller die komberse aan personeel van die Rosemoor-ouetehuis, agter, van links, Maria Coerecius, Nomonde Magwa en suster Marihana Matthys.

Share Button