Impact of Knysna Road resurfacing on GO GEORGE

The next phase of municipal road upgrades in George impacting the GO GEORGE bus service will commence on Monday 3 February 2020.

This resurfacing of Knysna Road between First Street and Fourth Street comprises an asphalt wearing course placed over all four lanes and is expected to be done by the end of February or early March.

As work will be done one lane and one block at a time, no or minimal rerouting is expected. However, due to slower one-lane traffic in this area, delays should be expected all over the system and especially routes servicing the eastern parts of town.

Bus stops temporarily closed

Affected bus stops on the block under construction will be closed for short periods at a time and passengers are urged to make use of neighbouring stops during these periods.  Bus stops in Knysna Road which will be affected intermittently are Mission 620 as well as 222, Third A 494 as well as 495, and Fourth B 710.  Posters alerting passengers to the situation have been placed at these stops.

GO GEORGE apologises for the inconvenience and appeals to road users to be patient and exercise caution near roadworks and bus stops. Passengers who need advise regarding available stops are welcome to phone the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044.


GO GEORGE PAS AAN VIR OPGRADERINGS IN KNYSNAWEG

Die volgende fase van munisipale padopgraderings in George wat ‘n uitwerking op die GO GEORGE-busdiens sal hê, begin op Maandag 3 Februarie 2020. Hierdie werk aan die padoppervlak tussen Eerste- en Vierdestraat in Knysnaweg behels ’n asfalt-sluitlaag bo-oor al vier bane en sal na verwagting teen die einde van Februarie of vroeg in Maart voltooi wees.

Aangesien die werk in een laan en een blok op ’n keer gedoen sal word, word geen of minimale herleiding van roetes verwag. Weens stadiger enkelbaan-verkeer moet vertragings egter te wagte wees oor die hele stelsel en veral op roetes wat die oostelike dele van die dorp bedien.

Bushaltes tydelik gesluit

Bushaltes wat hierdeur geraak word, sal vir kort periodes op ’n keer gesluit word en passasiers word aangeraai om gedurende hierdie tye van naburige bushaltes gebruik te maak. Bushaltes in Knysnaweg wat met tussenposes geraak sal word is Mission 620 en 222, Third A 494 en 495, en Fourth B 710. Plakkate wat passasiers bedag maak op die situasie is by hierdie bushaltes aangebring.

GO GEORGE maak verskoning vir die ongerief en doen ’n beroep op padgebruikers om geduldig en versigtig te wees naby die konstruksiegebied en bushaltes. Passasiers wat raad benodig oor beskikbare bushaltes kan gerus die GO GEORGE-inbelsentrum skakel by 0800 044 044.

Share Button