Public Notification – Water Outage for Denneoord, Monday 16 September

Repair work will be undertaken on the pipeline that supplies water from the 9Ml reservoir on Monday 16 September by Urwhebo-Transand.

The higher lying areas of Denneoord will have no water, while the lower lying areas will experience weak water pressure.

The water will be switched off by 08h00 and repairs are estimated to take five (5) hours, subject to no complications arising.

There will be 3 water trucks available  – they will be stationed at the Bergville Intercare parking area; Corner of 6th Avenue/Dennegeur Avenue and the public playground in St Paul Street.
Please provide your own containers. A water cart will be stationed at the Denneoord Primary School for the duration of the water outage.

We thank the public in advance for their patience in this regard and trust that the repair work will be handled as quickly as possible.


OPENBARE KENNISGEWING

Wateronderbreking: Denneoord, Maandag 16 September 2019

Herstelwerk sal op Maandag 16 September deur Urwhebo-Transand onderneem word aan die pyplyn wat water vanaf die 9Ml-reservoir verskaf.

Die hoërliggende gebiede van Denneooord sal geen water hê nie, terwyl die laerliggende gebiede swak waterdruk sal ondervind.

Die water sal teen 08h00 afgeskakel word en die herstelwerk sal omtrent 5 ure duur, onderhewig daaraan dat geen komplikasies ontstaan nie.

Drie (3) watertrokke sal ontplooi word  – by die Bergville Intercare-parkeerarea; Hoek van 6de Laan / Dennegeurlaan en die openbare speelterrein in St Paulstraat. Verskaf asseblief u eie houers.

‘n Waterkar sal by Laerskool Denneoord gestasioneer word vir die duur van die wateronderbreking.

Ons bedank die publiek vooraf vir hul geduld in hierdie verband en vertrou dat die herstelwerk so vinnig as moontlik hanteer sal word.

Share Button