Construction work at Transfer Station

The public is herewith notified that there is currently construction work taking place at the Transfer Station, (Airport Road).

George Municipality apologises for any inconvenience and requests the indulgence of the general public and anyone visiting the Transfer Station during this time. Kindly proceed with caution when entering the premises.


Die publiek word hiermee in kennis gestel dat daar tans konstruksiewerk by die Oordragstasie, (Lughawe pad) plaasvind. George Munisipaliteit vra om verskoning vir enige ongerief en versoek die toegewing van die algemene publiek en enigiemand wat die Oordragstasie gedurende hierdie tyd besoek. Wees asseblief versigtig wanneer u die perseel betree.

Share Button