Planned power outage – Portions of the Northern and Eastern parts of George

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY. 

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED:

 PORTION GEDEELTE DENNEOORD; BO-DORP; TWEERIVIEREN; BERGSIG; EASTERN EXTENTION; DENVER PARK; LOERIE PARK; EDEN GEORGE; GLENWOOD AVE; PROTEA PARK; ROSEMORE; LAVALIA; KRAAIBOSCH; VICTORIA BAY; SAASVELD

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on SUNDAY, 19 MAY 2019 FROM 14:00 TOT 22:00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.


KENNISGEWING VAN  DIE ONDERBREKING

VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER. 

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

GEDEELTE DENNEOORD; BO-DORP; TWEERIVIEREN; BERGSIG; EASTERN EXTENTION; DENVER PARK; LOERIE PARK; EDEN GEORGE; GLENWOOD AVE; PROTEA PARK; ROSEMORE; LAVALIA; KRAAIBOSCH; VICTORIABAY; SAASVELD

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op SONDAG, 19 MEI 2019 VANAF 14:00 TOT 22:00  met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word.

Share Button