Go George preparing community for bus service

With less than two weeks left before roll-out of the GO GEORGE bus service to Parkdene, Ballotsview, Conville, Borcherds and Lawaaikamp on 28 April 2019, 24 new GO GEORGE communication champions are taking to the streets this week to prepare and inform residents to become confident users of the scheduled public bus service.

After advertising the positions, six champions have been selected from each of the municipal wards in these areas to ensure that new passengers are being prepared and guided by people familiar with their neighbourhood and their needs. The 24 successful candidates have undergone intensive training on the system and how to use the bus service. Topics included the Smart Card, the current and new routes and route planning, including how to transfer and how to read the timetables, how to handle conflict and passenger service. Universal accessibility to passengers with special needs was emphasised as a priority, as well as access to registered service dogs.

Champion visits until 19:00

Residents in the area are kindly requested to open their doors to the champions who will work until 19:00 in the evening to also include people coming from work. They will explain how the system works, handing out route maps and timetables, and answer questions about using the bus service.

From the first day of roll-out, the champions will be at bus stops and on the buses, assisting passengers and familiarising them with the new way of travelling all over town on a scheduled bus service. If anyone is uncertain and need help with route planning, they are welcome to phone the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044.

CAPTION: As part of their practical training, the new GO GEORGE champions travelled all the Phase 4B routes accompanied by the existing champions. This group in Borcherds is taught by their experienced colleagues how to read the route maps, and how to help passengers plan their trips. Once the trainees start working, they will wear GO GEORGE-branded uniforms and name tags to identify them to the community..


GO GEORGE BEREI GEMEENSKAP VOOR VIR BUSDIENS

Met minder as twee weke oor voordat die GO GEORGE-busdiens op 28 April 2019 uitrol na Parkdene, Ballotsview, Conville, Borcherds en Lawaaikamp, vaar 24 nuwe GO GEORGE-passasiersdiensbeamptes (champions) hierdie week die strate in om inwoners voor te berei en in te lig sodat hulle die geskeduleerde openbare busdiens met vertroue kan leer gebruik.

Nadat die poste geadverteer is, is ses beamptes uit elk van die munisipale wyke in hierdie gebied gekies om te verseker dat passasiers voorberei en gelei word deur mense wat hulle woonbuurt ken en hul behoeftes verstaan. Die 24 suksesvolle kandidate het intensiewe opleiding oor die stelsel en hoe om die busdiens te gebruik, ontvang. Dit het onderwerpe soos die Slimkaart, die huidige én nuwe roetes en roetebeplanning, hoe om tussen roetes oor te klim en die tydroosters te lees, asook konflikhantering en passasiersdiens ingesluit. Universele toeganklikheid vir mense met spesiale behoeftes is as prioriteit beklemtoon, asook die toelaatbaarheid van geregistreerde dienshonde.

Beamptes besoek huise tot 19:00

Inwoners in die gebied word vriendelik versoek om die passasiersdiensbeamptes in hul huise te ontvang wanneer hulle tot 19:00 saans kom aanklop om mense wat bedags werk ook in te sluit. Hulle sal verduidelik hoe die stelsel werk, roetekaarte en tydroosters uitdeel en vrae oor die gebruik van die busdiens beantwoord.

Die beamptes sal van die heel eerste dag af by die bushaltes en op die busse wees om passasiers by te staan en vertroud te maak met die nuwe manier van reis regoor die dorp, op ’n geskeduleerde busdiens. Indien iemand onseker voel en hulp benodig met roetebeplanning, kan hulle ook die GO GEORGE-inbelsentrum skakel by 0800 044 044.

ONDERSKRIF: Die nuwe GO GEORGE-passasiersdiensbeamptes het as deel van hul praktiese opleiding saam met die bestaande span op al die Fase 4B-roetes gery. Hier is ’n groep in Borcherds waar die ervare kollegas raad gee met die lees van roetekaarte en hoe om passasiers te help om hul ritte te beplan. Sodra die leerlinge begin werk, sal hulle GO GEORGE-uniforms met naamkaartjies dra sodat die gemeenskap hulle kan uitken.

Share Button