Refuse removal times for upcoming holidays

The refuse for the coming public holidays will be removed as follows:

Friday,19 April 2019 will be removed on Thursday,18 April word. 

Monday, 22 April will be removed on Tuesday 23 April. 

Wednesday, 1 May will be removed on Thursday, 2 May. 

Green and blue bags will be removed the same day as the black bags. The areas affected are:

Monday – Blanco, Riverlea, Kraaibosch, Heather Park, Heatherlands, Blue Mountain Village, Glenbarrie, Herold’s Bay, Groenkloof, Victoria Bay.

Wednesday – Camphersdrift,Fernridge,Denneoord, Bo Dorp, Blommekloof,Twee-rivieren,Hooggekraal, Hoekwil

Friday – Glenwood,Loeriepark,Eden George, Genevafontein, Denverpark,Bergsig, Eastern Extension

For any queries regarding green and blue bags: Interwaste

Phone: 044 878 0688

Blag bags: George Municipality Cleansing Services

Phone 044 802 2900 or after hours 044 801 6300


Die vullis sal met die komende vakansiedag, soos volg verwyder word:

Vrydag, 19 April 2019 sal op Donderdag, 18 April verwyder word.

Maandag, 22 April sal op Dinsdag, 23 April verwyder word. 

Woensdag, 1 Mei sal op Donderdag, 2 Mei verwyder word. 

Groen en blou sakke sal op dieselfde dag as die swart sakke verwyder word.Die gebiede wat beïnvloed word is:

Maandag – Blanco, Riverlea, Kraaibosch, Heather Park, Heatherlands, Blue Mountain Village, Glenbarrie, Herold’s Bay, Groenkloof, Victoriabaai.

Woensdag – Camphersdrift, Fernridge,Denneoord, Bo Dorp, Blommekloof, Twee-rivieren,Hooggekraal, Hoekwil

Vrydag – Glenwood, Loeriepark, Eden George, Genevafontein, Denverpark, Bergsig, Eastern Extension 

Vir enige verdere navrae oor groen en blou sakke: Interwaste

Skakel: 044 878 0688

Swart sakke: George Munisipaliteit Reinigingsdienste

Skakel: 044 802 2900 of buite kantoorure 044 801 6300

Share Button