George Toerisme vergaderings

Die George Munisipaliteit, Toerisme-afdeling “nooi alle toerisme-belanghebbendes en belangstellendes uit na ‘n openbare deelnamevergadering met betrekking tot die ontwikkeling van gemeenskapstoerisme in Pacaltsdorp en Thembalethu onderskeidelik.

Die doel van die vergadering is om ‘n dialoog tussen die toerisme-afdeling en die toerisme bedryf te hê oor hoe om die toerisme sektore in Pacaltsdorp en Thembalethu onderskeidelik te bou en hoe om ‘n toerismebedryf of – hub rondom die huidige toerisme kantore in Pacaltdorp en Thembalethu te skep.

THEMBALETHU TOERISME VERGADERING:
Datum: 22 Augustus 2017 
Plek: Thembalethu Gemeenskapsaal, Ncgankani Straat, Thembalethu. Langs die biblioteek.
Tyd: 19h00
Vir verdere inligting kontak Melanie Martins by 044 801 9299 of stuur vir ons ‘n e-pos aan membership@george.org.za

Share Button