Executive Mayor’s Message to the 2015 Matriculants

c_standers_5_resizedAs Executive Mayor and on behalf of the City Council of George, I wish the Matriculants of 2015 success in their Matric Exams.

The next couple of weeks is your opportunity to prove to yourself and the world exactly what you are able to do.  This exam is the watershed between your school career of 12 years and your own future.  I call on every Matriculant to throw in everything possible and to focus on his/her studies.

I urge you to follow the recipe of all successful people in life.  It means that you come to a decision,  to put aside your friends and your social life for a short period –  in order  to reach for your goal: your personal best in the Final Exam.

Character is not just the desire to achieve… the desire to achieve must be turned into action.  The success recipe for action is that of good planning and disciplined hard work.

Work like a professional student, live like a professional student… and then we as a community will join you and your fellow successful students in celebrating the fruit of your success.   Work with diligence to reach your ideal.   May you be driven by a  new will and believe in yourself and GOD every moment.

I also urge the entire community (parents, learners, teachers, family and friends) to support our Matriculants and to motivate them to close 2015 with success. 

Uitvoerende Burgemeester se boodskap aan die 2015 Matrieks

As Uitvoerende Burgemeester en namens die Stadsraad van George, wens ek die Matrieks van 2015 alle sukses toe met hul Eindeksamens.

Die komende paar weke is jou geleentheid om aan jouself en aan die wêreld te wys waartoe jy in staat is.  Hierdie eksamen is die waterskeiding tussen jou skoolloopbaan van twaalf jaar en jou persoonlike toekoms.  Ek doen ‘n beroep op elke Matriekleerder om alles in die stryd te werp en te fokus op sy/haar studies.

Ek nooi jou om die resep van alle suksesvolle mense in die lewe te volg.  Dit behels dat jy tot die besluit kom om jy vir ‘n kort periode plesier en sosiale omgang eenkant te sit en jou doel na te strewe: jou persoonlike beste punt in die Matriekeksamen.

Karakter is nie net om te wil nie – die wil om goed te doen moet oorgaan in aksie.  Die suksesresep vir aksie, is goeie beplanning, gedissiplineerde- en harde werk.

Werk soos ‘n suksesvolle student, leef soos en wees ‘n suksesvolle student… en ons as gemeenskap sal saam met jou feesvier wanneer jy die vrugte saam met jou  suksesvolle medestudente pluk.  Werk doelgerig en met oorgawe om jou ideaal te bereik.  Mag jy met ‘n ongekende WIL gedryf word en elke oomblik in jouself en in GOD glo.

Ek doen ook ’n beroep op die hele gemeenskap (ouers, leerders, onderwysers, familie en vriende) om ons Matriek-leerders en skoliere te motiveer en by te staan, sodat hulle 2015 met sukses kan afsluit.

Share Button