Die feesvieringe vir George 200 kan begin

Die groot jaar het aangebreek vir die viering van George se 200ste verjaardag. Die eerste vergadering van die jaar vir die George 200 Feesaksiekomitee, het plaasgevind op Maandag 17 Januarie waartydens die konsep program gefinaliseer is. Die program sluit in vier naweke waarvan die eerste plaasvind in April. Gedurende hierdie maand word George amptelik 200 op 23 April 2011. Die finale program sal binnekort beskikbaar gestel word. 

Om die verjaardag besonders te maak word ‘n indrukwekkende straatoptog beplan. Die Feeskomitee nooi alle belangstellendes uit om deel te word van hierdie straatoptog in April. Met die Feestema as Gister, Vandag en Mȏre, is daar ‘n wye verskeidenheid van temas wat gekies kan word vir vlotte om deel te vorm van die straatoptog. Alle individue, organisasies, instansies, besighede ens wat sou belangstel om ‘n vlot in te skryf of op enige ander wyse aan die straatoptog deel te neem word versoek om vroegtydig hul deelname te registeer, verkieslik nie later as einde Februarie 2011. Die roete wat die staatoptog gaan volg sal bepaal word sodra alle registrasies ontvang is. Daar word voorsien om die roete teen middel Maart bekend te maak. Die verdere gedagte is om ‘n fees atmosfeer langs die hele roete te skep. As deel van die straatoptog word feesvieringe op verskeie plekke in die dorp beplan na afloop van die straatoptog. Die finale datum waarop die straatoptog gaan plaasvind sal binnekort bekend gemaak word. Die voorlopige datum vir die straatoptog is Saterdag 16 April, gevolg deur ‘n glansaand op Saterdag 23 April waartydens die dorp formeel geluk gewens  word met die besondere mylpaal. 

‘n Amptelike webwerf is gerigisteer vir die George 200 fees en sal binnekort aktief wees. Die domain sal bekend staan as George200.com. Alle feesinligting sal op die webwerf aangebring word. 

Die maand van Junie sal fokus op tegnologie en kreatiwiteit terwyl Augustus ge-oormerk is vir die skone kunste, drama en musiek. Oktober bring sport, ontspanning en buiteluglewe na vore. Naas hierdie flagskip naweke wat deur die Feesaksiekomitee gereël word in samewerking met die George Munisipaliteit, is daar ‘n menigde van ander feesaktiwiteite wat deur die gemeenskap van George self gereël word. Meer inligting hieroor sal ook binnekort op die webwerf beskikbaar gestel word. 

Enige persoon, organisasie, instansie of besigheid wat feesaktiwiteite wil aanbied as deel van die George 200 Feesvieringe word versoek om sodanige aktiwiteit by die Feesaksiekomitee te registeer vir erkenning daarvan, bemarking op die webwerf en waar moontlik ondersteuning daaraan. Om in aanmerking te kom vir die gebruik van die feeslogo, moet die aktiwiteit geregisteer en goedgekeur word deur die Feesaksiekomitee. Dit volgende belangrike riglyne wat alle feesaktiwiteite moet rig, word beklemtoon: 

George 200 Fees moet inklusief wees van alle inwoners van George;

Die George 200 Fees moet bekostigbaar wees vir alle inwoners van George en sover moontlik gratis aangebied word;

Die George 200 Fees moet toegangklik wees vir alle inwoners van George en derhalwe moet aktiwiteite geografies versprei word deur die dorp;

Die George 200 Fees moet diversiteit in ag neem sodat ʼn wye verskeidenheid van aktiwiteite kan aansluiting vind by die behoeftes van die gemeenskap;

Bemagtiging en kapasiteitsbou van gemeenskappe en individue moet deurlopend deel vorm van die  Fees;

Bestaande Feeste en aktiwiteite in George moet ge-integreer word in die groter George 200 vieringe sodat bestaande aktiwiteite nie verwater word a.g.v nuwe feesaktiwiteite;

Feeste van omliggende dorpe moet in ag geneem word in beplanning van program. Die waarde wat die George 200 Fees inhou moet ondersteun word deur die hele Eden gebied en daarom is samewerking met ander dorpe in Eden belangrik;

Nie alleen moet die George gemeenskap gemobiliseer word om aan die Fees deel te neem nie, maar daar moet ook mobilisasie plaasvind om betrokke te wees by die aanbied van die Fees. Die Feesaktiwiteite moet dus toegeken word aan wye verskeidenheid van rolspelers om dit tot uitvoer te bring. Desentralisering van die Fees  met gedelegeerde besluitneming word nagestreef eerder as sentralisasie.

Plaaslike dienste en produkte moet oorwegend gebruik word om ʼn trots George plaaslike fees te vorm. Ekonomiese groei en sosiale samebinding moet uitgebou word.

Samewerking moet versterk word tussen alle rolsplers betrokke by feeste en aktiwiteite om goeie koőrdinasie te verseker vir optimale en kumulatiewe sukses.

Alewijn Dippenaar

Voorsitter : Feeskomitee George 200

082 457 5675  [dyndev@mweb.co.za]

http://www.george200.com/

18 Januarie 2011

Share Button

Leave a Reply