Noodpyplyn vanaf Blossoms na Oudtshoorn goedgekeur

Oudtshoorn, 12 September 2018 – Die raad van Oudtshoorn munisipaliteit het op Vrydag, 07 September 2018, eenparig besluit om die Blossoms-projek te implimenteer wat die lê van ‘n noodpyplyn vanaf Blossoms (Oudtshoorn Grondwater-projek) na Oudtshoorn behels.

Die kostes vir hierdie projek beloop ongeveer R80 miljoen wat moontlik deur die Departement van Water en Sanitasie befonds gaan word, en kan ongeveer vyf maande neem voor die projek voltooi is.  ‘n Hoëvlak afvaardiging van die Munisipaliteit gaan met Minister Bredell Vrydag vergader om die pad vorentoe te bespreek. Terwyl die munisipaliteit wag vir hierdie befondsing om goedgekeur te word, sal sekere prosesse in plek gesit word deur die raadgewers, Lyners and Associates/Umvoto, soos om voort te gaan met die gedetaileerde ontwerpe van die pyplyn. ‘n Finale besluit rondom tydsraamwerke en ook verdere aksies sal geneem word op 1 Oktober 2018.

Alhoewel die Blossoms-projek goedgekeur is vir implentering, is die Implementerings Gereedsheidstudie nog nie deur die raadgewers voltooi nie.  Hierdie studie sal nog 5-6jaar neem maar weens die noodsituasie kan daar nie vir so lank nog gewag word nie. Volgens ‘n raadsbesluit sal geen amptenaar of raadslid dus aanspreeklik gehou kan word indien die projek op die langtermyn misluk as gevolg van gebrek aan voldoende ondergrondse water nie. Daar is egter genoegsame bewyse dat daar genoeg grondwater is om op die korttermyn aan Oudtshoorn te kan voorsien.

Oudtshoorn gaan deur ‘n kritiese water tekort en indien water vanaf Blossoms verkry word, sal dit die water probleem in Oudtshoorn oplos.

Share Button