Unieke vertolking van Vivaldi meesterstuk by Klassique

“ ’n Unieke vertolking van ’n baie bekende werk.” Só word Vivaldi se Vier Seisoene herbesoek, wat by Klein Karoo Klassique op Oudtshoorn uitgevoer word, beskryf. Dié fees van klassieke musiek, kuns, kos en wyn vind van Vrydag, 11 tot Sondag, 13 Augustus vir die negende keer plaas.

Vivaldi het sy Vier Seisoene in 1723 vir ’n strykorkes gekomponeer. Dié tydlose meesterstuk is saam met vier gedigte gepubliseer en daar word vermoed dat Vivaldi self die verse geskryf het. Petrus de Beer (viool), Stanislav Angelov (trekklavier) en Schalk Joubert (baskitaar en voordrag), lede van die musiekgroep World Café, het dié Vivaldi-stuk op ’n unieke manier verwerk.

“Ons het die oorspronklike partituur opgedeel in solo-stukke vir viool, trekklavier en elektriese baskitaar. Stanislav voer die musiek van die orkes uit, terwyl Schalk die musiek van die tjello, kontrabas en altviool speel en ek die vioolmusiek,” sê De Beer. Volgens hom het hulle besluit om dit juis so te doen, sodat dié stuk meer toeganklik vir ’n groter gehoor kan wees en hulle maklik met die uitvoering kan reis.

Die son­nette, spesiaal deur dr. Dawid de Villiers uit Italiaans na Afrikaans ver­taal, word deur Joubert voorgedra en bind die vier musikale seisoene saam vir ’n reis deur die jaargetye met woord en musiek.

De Beer en Angelov was verlede jaar as deel van die Cape Tango Ensemble by Klein Karoo Klassique te sien. Volgens World Café se musici, skep Klein Karoo Klassique ’n kreatiewe ruimte vir klassieke kunstenaars om innoverend te werk en ’n bestaansreg in die klassieke industrie te hê. “Feeste soos dié bring musiek na ’n gemeenskap, waar dit nie altyd moontlik is om volledige simfonie-orkeste te beleef nie. Dit skep ’n wonderlike geleentheid vir gehore om musiek lewendig te ervaar en dít is uiteindelik waaroor dit vir die musikante én gehore gaan.”

“Ons sien daarna uit om dié Vivaldi-werk aan gehore bekend te stel en die ervaring met klassieke musiekliefhebbers te deel. Dit word ook ingesluit op ons eerste CD, wat tydens die geleentheid bekendgestel word en na die uitvoering verkoop word,” sê De Beer.

Die drie kunstenaars se liefde vir musiek het op ’n baie jong ouderdom begin. De Beer speel reeds sedert die ouderdom van vyf viool. “Ek het grootgeword met musiek van Bach, Beethoven en Mozart, vanwaar my liefde vir musiek posgevat het,” sluit hy af.

Vivaldi se Vier Seisoene herbesoek vind op Saterdag, 12 Augustus om 09:30 in die NG Moederkerk op Oudtshoorn plaas. Al vanjaar se uitvoerings vind hier plaas, waar daar ook ’n CD-winkel en proe-ervarings uit die kontrei aangebied word. Kaartjies is beskikbaar by Computicket, Shoprite/Checkers en House & Home en kos R125 elk.

Die program sluit onder meer ook in CH2 in konsert; Folk Baroque met die Camerata Tinta Barocca; Alleenstryd: Hendrik Hofmeyr Huldigingskonsert met Minette du Toit-Pearce (mezzo-sopraan), Lauren Dasappa (sopraan), Jolene McCleland (mezzo-sopraan), José Dias (klavier) en ’n gasoptrede deur Hendrik Hofmeyr; Carmen – in die kleine met Jolenne McCleland as Carmen (mezzo-sopraan), Lauren Dasappa as Michaëla / Frascuita (sopraan), Minette du Toit-Pearce as Mercédès (mezzo-sopraan), Chris Mostert as Don José / Le Remendado (tenoor), Niël Rademan as Escamillo (bariton) en Raimondo van Staden as Le Dancaïre (bariton); Spieël-dans in die maanlig met Jana van der Walt (harp) en Rina Schutte (tjello); Beethoven Tango met Zanta Hofmeyr (viool) en Charl du Plessis (klavier) en die ATKV Afsluitingskonsert met Megan-Geoffrey Prins (klavier), Tatiana Thaele (fluit), Palesa Malieloa (sopraan) en Philippus Hugo (klavier).

Meer inligting oor Klein Karoo Klassique en die volledige musiekprogram is beskikbaar by www.klassique.co.za, of op Facebook (@KleinKarooKlassique), of Twitter (@kkarooklassique).


Unique interpretation of Vivaldi masterpiece at Klassique

Vivaldi se Vier Seisoene herbesoek, performed at Klein Karoo Klassique in Oudtshoorn, is described as “a unique interpretation of a well-known work.” This festival of classical music, art, food and wine takes place from Friday, 11 August to Sunday, 13 August.

Vivaldi composed his Four Seasons for string orchestra in 1723. This timeless masterpiece was published with four poems and it is alleged that Vivaldi wrote the verses himself. Petrus de Beer (violin), Stanislav Angelov (accordion) and Schalk Joubert (bass and recitation), members of the music group World Café, have now adapted this work by Vivaldi in a unique way.

“We separated the original score in solos for violin, accordion and electric guitar. Stanislav performs the orchestra music, Schalk plays the cello, double bass and viola music and I play the music of the violin,” De Beer says. According to De Beer, they decided to adapt the work in this way so that it is more accessible to a wider audience and to enable them to easily travel with the recital.

The sonnet, specially translated from Italian to Afrikaans by Dr Dawid de Villiers, is recited by Joubert and binds the four musical seasons together for a journey through the seasons with word and music.

De Beer and Angelov performed at Klein Karoo Klassique last year as part of the Cape Tango Ensemble. According to the World Café musicians, Klein Karoo Klassique creates a creative space for classical musicians to be innovative and provides a right of existence in the classical industry. “Festivals like these bring music to a community where it is not always possible to experience a complete symphony orchestra. It creates a wonderful opportunity for audiences to experience live music and that is in essence what it is about – for both artists and audiences,” De Beer says.

“We look forward to introducing this Vivaldi work to audiences and sharing the experience with classical music lovers. It is also included on our first CD, which will be launched at the recital and sold after the performance,” De Beer adds.

The three artists’ love of music began at a very young age. De Beer started to play the violin at the age of five. “I grew up with the music of Bach, Beethoven and Mozart, from where my love for music started,” he concludes.

Vivaldi se Vier Seisoene herbesoek takes place on Saturday, 12 August at 09:30 in the NG Moederkerk in Oudtshoorn. All this year’s recitals are presented here, with a CD store and tasting experiences from the region. Tickets are available from Computicket, Shoprite/Checkers and House & Home at R125 each.

The programme also includes, amongst others, CH2 in konsert; Folk Baroque with the Camerata Tinta Barocca; Alleenstryd: Hendrik Hofmeyr Huldigingskonsert with Minette du Toit-Pearce (mezzo soprano), Lauren Dasappa (soprano), Jolene McCleland (mezzo soprano), José Dias (piano) and guest appearance by Hendrik Hofmeyr; Carmen – in die kleine with Jolenne McCleland as Carmen (mezzo soprano), Lauren Dasappa as Michaëla / Frascuita (soprano), Minette du Toit-Pearce as Mercédès (mezzo soprano), Chris Mostert as Don José / Le Remendado (tenor), Niël Rademan as Escamillo (baritone) and Raimondo van Staden as Le Dancaïre (baritone); Spieël-dans in die maanlig with Jana van der Walt (harp) and Rina Schutte (cello); Beethoven Tango with Zanta Hofmeyr (violin) and Charl du Plessis (piano) and the ATKV Afsluitingskonsert with Megan-Geoffrey Prins (piano), Tatiana Thaele (flute), Palesa Malieloa (soprano) and Philippus Hugo (piano).

More information on Klein Karoo Klassique and the complete music programme is available at www.klassique.co.za, or on Facebook (@KleinKarooKlassique), or Twitter (@kkarooklassique).

Share Button