Oprigting van nuwe krieketfasilitete op Oudtshoorn

Die oprigting van krieketfasiliteite by die REC op Oudtshoorn – die hoofkwartier van SWD Krieket – vir die voltooiing van Fase 1 nader afhandeling. Fase 1 behels die oprigting van ‘n klubhuis en kantoorfasiliteite asook ‘n Presidentslosie. Die projek sal volgende maand voltooi word. Die projek is moontlik gemaak danksy befondsing deur die Nasionale Loterye.

Share Button