No more cash on GO GEORGE buses

GO GEORGE has announced that from Sunday 28 June 2020, cash will no longer be accepted on buses as a means to purchase trips.

This forms part of the bus service’s continued efforts to curb the spread of the Covid-19 virus and has from the start of lockdown been mentioned as a safety measure that would be implemented at some level of response to the pandemic.

Until further notice, the GO GEORGE Smart Card, introduced as a payment option about 20 months ago, will be the only means of paying for trips. The cost of the card is minimal – R21 for a person’s first card, upon showing proof of identity, and including two preloaded trips. The normal price of the card is R25, does not require proof of identity, and does not include any preloaded trips. Any person is allowed to buy cards for family, friends or employees and can even make use of the first-card offer for people whose identity documents they have brought along.

Where to buy a Smart Card

Smart Cards are sold at the Smart Card kiosks at the Transport Hub in the CBD, in York Street next to the Civic Centre, at the Blanco Triangle and the Garden Route Mall. Two Smart Card mobile vehicles also travel through town and park at dedicated locations according to a fixed weekly schedule. Cards can also be topped up with trips at these fixed and mobile kiosks. 

Where to top up with trips

A network of top-up vendors has been established all over town, mostly as part of existing businesses, and is continually expanded with new vendors coming on board. These vendors only do top-ups and do not sell cards. Trips loaded on the Smart Card have always been and will continue to be considerably cheaper than cash trips bought on the bus.

For details about top-up vendors or the Smart Card mobile schedule, follow GO GEORGE on Facebook, visit www.gogeorge.org.za, send an email to info@gogeorge.org.za or phone the Call Centre on 0800 044 044.


Geen kontant meer op GO GEORGE-busse

GO GEORGE het aangekondig dat daar vanaf Sondag 28 Junie 2020 geen kontant meer op busse aanvaar sal word as ‘n manier om ritte te koop nie. Dit vorm deel van die busdiens se volgehoue pogings om die verspreiding van die Covid-19-virus te bekamp en is reeds sedert die begin van die inperking genoem as ‘n veiligheidsmaatreël wat op ‘n sekere vlak van die pandemie geïmplementeer sal moet word.

Tot verdere kennisgewing sal die GO GEORGE Slimkaart wat 20 maande gelede in gebruik geneem is, die enigste manier wees om te betaal vir ritte. Die koste van die kaart is minimaal – R21 vir ‘n passasier se eerste kaart mét twee voorafgelaaide ritte, waarby ’n bewys van identiteit getoon moet word. Die normale prys van die kaart is R25 en vereis nie bewys van identiteit nie, maar sluit nie enige ritte in nie. Enige persoon kan kaarte vir familie, vriende of werknemers gaan koop en kan selfs gebruik maak van die eerstekaart-aanbod vir mense wie se identiteitsdokumente hulle saamgeneem het.

Waar om ‘n Slimkaart te koop

Slimkaarte word verkoop by die Slimkaartkiosks by die vervoerkern (Transport Hub) in die middedorp, in Yorkstraat langs die burgersentrum, by die Blanco-driehoek en die Garden Route Mall. Twee mobiele Slimkaartvoertuie reis ook deur die dorp en parkeer op bepaalde plekke volgens ‘n vaste weeklikse skedule. Kaarte kan ook herlaai word met ritte by hierdie vaste en mobiele kiosks. 

Waar om ritte te herlaai

’n Netwerk van herlaaipunte is gevestig oor die hele dorp, meestal as deel van bestaande besighede, en word voortdurend uitgebrei met nuwe handelaars wat aan boord kom. Hierdie verskaffers herlaai net kaarte en verkoop dit nie. Ritte wat op die Slimkaart gelaai is, was nog altyd en sal steeds aansienlik goedkoper wees as kontantritte wat op die bus gekoop word.

Vir meer inligting oor herlaaipunte of die mobiele voertuie se skedule, volg GO GEORGE op Facebook, besoek www.gogeorge.org.za, stuur ‘n e-pos na info@gogeorge.org.za of skakel die inbelsentrum op 0800 044 044.

Share Button