Vandalism causing unnecessary strain on resource

Vandalism and deliberate sabotage to municipal infrastructure is creating severe and unnecessary strain during the COVID-19 pandemic.

Municipal officials are working under very difficult circumstances to ensure that all essential services are provided to our residents.

George Municipality requests our communities to help us wipe out theft and vandalism of infrastructure so that service delivery can continue.

Report any wrongdoing you witness to the local SAPS or George Law Enforcement at telephone number 044 801 6350. After hours 044 8016300.

Vandalism plaas onnodige druk op hulpbronne

Vandalisme en opsetlike sabotasie aan munisipale infrastruktuur veroorsaak ernstige en onnodige druk tydens die COVID-19-pandemie.

Munisipale amptenare werk onder baie moeilike omstandighede om te verseker dat alle noodsaaklike dienste aan ons inwoners gelewer word.

George Munisipaliteit versoek ons gemeenskappe om ons te help om diefstal en vandalisme van infrastruktuur uit te wis sodat dienslewering kan voortgaan.

Rapporteer misdrywe aan die plaaslike Polisie of George Wetstoepassing by 044 801 6350 Na-ure 044 8016300

Share Button