Pardene Buurtwag spog met suksesse

Die Parkdene Buurtwag het die afgelope 3 maande ‘n verskeidenheid tuisgemaakte en gevaarlike wapens tydens hul patrollies wat tot in die oggendure duur, gekonfiskeer.

Portfolio Councillor for Human Settlements David Willemse (DA WARD 8)

Mnr.B. Robertson, Voorsitter van die buurtwag het gesê, “Ons vra die gemeenskap van Parkdene om meer betrokke te raak om die euwels van misdaad uit te roei. Die buurtwag is gestig om ons woonbuurt veilig te hulp hou en vat hierdie wapens af omdat dit gebruik word om te roof, moor en verkrag.”

Die buurtwag huidiglik in proses met hulle registrasie en is al goedkeuring verleen deur die SA Polisiedienste. Die buurtwag lede is begely deur ‘n lid van SAPS gedurende hul patrollies.

Foto: Van links agter staan B Alexander, R Fortuin, B Robertson, M Mackiedan, G Hobbs, G October, en van links voor; G Hardnick, H Snyman, A Wesso, E Pretorius en C Mathyse. Wyksraadslid David Willemse van Wyk 8, Parkdene was nie beskikbaar toe die foto geneem is nie.

Share Button