Refuse Removal times for upcoming Public Holiday, 24 September

The refuse for the upcoming public holiday, Tuesday, 24 September will be removed on Wednesday, 25 September 2019.

This also includes the removal of blue and green bags. Green and blue bags will be removed the same day as the black bags.

The areas affected are: Tuesday – Levallia, Rosemoor, Conville, Protea Park, Parkdene, Ballotsview, Borcherds, Lawaaikamp, Thembalethu, East & West Wilderness, Hoekwil, Touwsranten and Kleinkrantz

For any queries regarding green and blue bags: Contact Interwaste on 044 8780688

Queries on Black bags: Contact George Municipality Cleansing Services on 044 802 2900 or after hours on 044 801 6300.

VULLISVERWYDERING VIR DIE KOMENDE VAKANSIEDAG

Die vullis vir die komende openbare vakansiedag, Dinsdag, 24 September, word op Woensdag 25 September 2019 verwyder.

Dit sluit ook die verwydering van blou en groen sakke in. Groen en blou sakke word op dieselfde dag as die swart sakke verwyder.

Die betrokke gebiede wat beïnvloed word, is: Dinsdag – Levallia, Rosemoor, Conville, Protea Park, Parkdene, Ballotsview, Borcherds, Lawaaikamp, Thembalethu, Oose n Wes Wilderness, Hoekwil, Touwsranten en Kleinkrantz.

Vir enige navrae rakende groen- en blou sakke: Kontak Interwaste by 044 878 0688

Navrae oor swart sakke: kontak George Munisipaliteit Reinigingsdienste  by 044 802 2900 of na-ure by 044 801 6300.

Share Button