Planned Power Outage: Wilderness Heights

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION OF THE ELECTRICITY SUPPLY. 

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED: PORTION WILDERNESS HEIGHTS (BERG STR & MOL LINE)

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on THURSDAY, 05 SEPTEMBER 2019 FROM 10:30 TOT 15:00 for the purpose of doing alterations to the electrical mains.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period. 

Should circumstances prevent the work being carried out during the abovementioned period; the work will be done on

FRIDAY, 06 SEPTEMBER 2019 FROM 10:30 TOT 15:00


KENNISGEWING VAN  DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER. 

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD: GEDEELTE WILDERNESS HOOGTE (BERG STR & MOL LYN)

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DONDERDAG, 05 SEPTEMBER 2019 VANAF 10:30 TOT 15:00  met  die doel om veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word. 

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op VRYDAG, 06 SEPTEMBER 2019 VANAF 10:30 TOT 15:00

Share Button