Refuse removal for public holiday

The refuse for the upcoming public holiday will be removed as follows:

Monday, 17 June will be removed on Tuesday, 18 June.

Green and blue bags will be removed the same day as the black bags. The areas affected are:

MONDAY – Blanco, Riverlea, Kraaibosch, Heatherpark, Heatherlands, Blue Mountain Village, Glenbarrie, Herold’s Bay, Groenkloof and Victoria Bay

For any queries regarding green and blue bags: Interwaste

Phone: 044 878 0688

Black bags: George Municipality Cleansing Services

Phone 044 802 2900 or after hours 044 801 6300


Die vullis sal met die komende vakansiedag, soos volg verwyder word:

Maandag, 17 Junie sal op Dinsdag, 18 Junie verwyder word.

Groen en blou sakke sal op dieselfde dag as die swart sakke verwyder word. Die gebiede wat beïnvloed word is:

Maandag – Blanco, Riverlea, Kraaibosch, Heatherpark, Heatherlands, Blue Mountain Village, Glenbarrie, Heroldsbaai, Groenkloof, Victoriabaai.

Vir enige verdere navrae oor groen en blou sakke: Interwaste

Skakel: 044 878 0688

Swart sakke: George Munisipaliteit Reinigingsdienste

Skakel: 044 802 2900 of buite kantoorure 044 801 6300

Share Button