Go George heavily impacted by recent unrest

Passengers’ hardship considered while prioritising their safety.

The GO GEORGE bus service has been severely compromised for almost a week, between 15 and 20 May 2019. This was due to intimidation of GO GEORGE staff and passengers, safety threats, and included blockading of the buses from entering the Transport Hub by some members of the taxi industry in George. In ensuring the safety of passengers and staff, this necessitated intermittent, limited or no services from time to time.

GO GEORGE management acknowledges the hardship suffered by passengers whose only means of transport this is, also realising the negative impact it has had on businesses and schools where learners have also started examinations this week. 

The decision by the relevant authorities to suspend or limit services at certain times is very difficult to make. However, the safety of our passengers and staff is top priority when assessing the risk against the background of previous violent actions by disgruntled members of the taxi industry. GO GEORGE sympathises with every person who has been inconvenienced by the situation and we remain committed to doing our best to delivering the best service as safely as possible.

Government and the George Municipality are working hard to resolve the issues, but cannot give in to demands not to enforce the country’s laws on the roads.

GO GEORGE apologises for the inconvenience, especially with services having been limited or suspended on occasion at short notice due to the safety situation on the ground changing continuously. We also thank all employers who showed understanding and empathy to their employees during the recent transport crisis, with some even having assisted with arranging alternative transport. We encourage passengers and employers to continue to call our Call Centre on 0800 044 044, or follow us on facebook for the latest updates.


GO GEORGE SWAAR GERAAK DEUR JONGSTE VERVOERONRUS

Passasiers se swaarkry in ag geneem, maar hul veiligheid kom eerste!

Die GO GEORGE-busdiens is die afgelope week, tussen 15 en 20 Mei 2019, swaar geraak deur onrus in taxi-geledere in George. Dit het onder meer intimidasie van GO GEORGE-personeel en -passasiers, veiligheidsdreigemente en blokkering van busse in die vervoerkern van George ingesluit. Om die veiligheid van passasiers en personeel te verseker, was dit nodig om die diens soms te onderbreek, te beperk of op te skort.

Die GO GEORGE-bestuur is baie bewus van hoe swaar passasiers kry wie se enigste vervoermiddel hierdie is, terwyl ons ook die negatiewe impak daarvan op besighede en skole waar leerders pas met eksamens begin het, terdeë besef.

Die besluit deur die relevante owerhede om dienste op sekere tye op te skort of te beperk is baie moeilik om te neem. Die veiligheid van passasiers en personeel is egter top prioriteit wanneer die risiko bereken word teen die agtergrond van vorige gewelddadige optrede deur ontevrede lede van die taxibedryf. GO GEORGE simpatiseer met elke persoon wat deur die situasie verontrief is en bly daartoe verbind om die beste diens, so veilig moontlik te lewer.

Die regering en die George-munisipaliteit werk hard om die kwessies op te los, maar kan nie toegee tot die eise om nie die landswette op die paaie toe te pas nie.

GO GEORGE vra om verskoning vir die ongerief, spesifiek waar dienste op kort kennisgewing ingekort of opgeskort is aangesien die veiligheidsituasie op grondvlak voortdurende aan die verander is. Ons bedank ook alle werkgewers vir hul begrip en empatie jeens hul werknemers gedurende die onlangse vervoerkrisis – ook almal wat ingespring en alternatiewe vervoer help voorsien het. Ons versoek passasiers en werkgewers om steeds die inbelsentrum op 0800 044 044 te skakel, of GO GEORGE op facebook te volg vir die jongste nuus.

Share Button