Passengers excited about buses coming their way

The long wait for the buses is almost over:  residents of Parkdene, Ballotsview, Conville, Borcherds and Lawaaikamp will see the GO GEORGE bus service turning into their neighbourhoods this Sunday, 28 April 2019.

Community engagement

As far as they knocked on doors during the past week, the GO GEORGE communication champions were received with excitement and great anticipation, with families in high spirit sharing their Easter eggs with staff who worked over Easter weekend!

Lawaaikamp

Due to the public holidays of the recent weeks, all the prepared material was not back from the printers yet when the team started their tour through the area, but they will make sure that houses that have already been visited, will also receive their Phase 4B User Guides and timetables.

Special effort to take Smart Card to the people

To celebrate the roll-out to Phase 4B, passengers all over the system will travel free from 28 to 30 April if they show their Smart Cards when boarding. To help passengers in the 4B area get their Smart Cards in time for this special offer, one of the two Smart Card mobile vehicles has been made available for almost two weeks to rotate between fixed locations in the community to sell cards and load trips. A flyer with the schedule and parking locations will be distributed this week. There are two parking spots in Nelson Mandela Boulevard, one at Heidedal Primary School and one at Parkdene High School.

Support for new passengers

From the first day of roll-out, the champions will be at bus stops and on the buses, assisting passengers and familiarising them with the new way of travelling all over town on a scheduled bus service. If anyone is uncertain and need help with route planning, they are welcome to phone the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044.

CAPTION: The GO GEORGE communication champions are engaged in a door-to-door campaign in the community, explaining how the bus system works and how passengers can plan their trips when the service rolls out in their area on Sunday 28 April 2019. 


GO GEORGE BEREI GEMEENSKAP VOOR VIR BUSDIENS

Die lang wag vir die busse is amper verby – inwoners van Parkdene, Ballotsview, Conville, Borcherds en Lawaaikamp sal komende Sondag, 28 April 2019, die busse by hul woonbuurte sien indraai.

Parkdene

So ver hulle oor die afgelope week aan deure geklop het, is die GO GEORGE-passasiersdiensbeamptes (champions) met groot opgewondenheid en afwagting ontvang, met families wat in goeie luim hul Paaseiers gedeel het met personeel wat oor die Paasnaweek gewerk het!

Weens die openbare vakansiedae van die afgelope weke was al die voorbereide inligtingsmateriaal nog nie terug van die drukkers toe die span hul toer deur die gebied begin het nie, maar hulle sal seker maak dat die huise wat reeds besoek is ook hul Fase 4B-gebruikersgids en -tydroosters sal ontvang.

Spesiale poging om Slimkaart na die mense te neem

Om die uitrol van Fase 4B te vier, sal passasiers regoor die stelsel gratis bus ry van 28 tot 30 April as hulle hul Slimkaarte toon met die opklimslag. Om passasiers in die 4B-gebied te help om hul Slimkaarte betyds vir hierdie spesiale aanbod te bekom, word een van die mobiele Slimkaartvoertuie vir bykans twee weke beskikbaar gestel om te roteer tussen vaste staanplekke in die gemeenskap om kaarte te verkoop en ritte te laai. ‘n Pamflet met die skedule en staanplekke word hierdie week versprei. Daar is twee staanplekke in Nelson Mandelaboulevard, een by Heidedal Primêre Skool en een by Parkdene Sekondêre Skool.

Bystand vir nuwe passasiers

Die passasiersdiensbeamptes sal van die heel eerste dag af by die bushaltes en op die busse wees om passasiers by te staan en vertroud te maak met die nuwe manier van reis regoor die dorp, op ’n geskeduleerde busdiens. Indien iemand onseker voel en hulp benodig met roetebeplanning, kan hulle ook die GO GEORGE-inbelsentrum skakel by 0800 044 044.

Die GO GEORGE-passasiersdiensbeamptes is besig met ’n deur tot deur veldtog in die gemeenskap waartydens hulle verduidelik hoe die busstelsel werk en hoe passasiers hul ritte kan beplan wanneer die busdiens op Sondag 28 April 2019 na hul omgewing uitrol.

Share Button