Refuse removal times for public holiday

The refuse for the coming public holiday will be removed as follows:

Thursday, 21 March will be removed on Friday, 22 March 2019. Green and blue bags will be removed the same day as the black bags.  The areas affected are Dormehlsdrift, George South, Le Grand, Bos en Dal, Groeneweidepark, Sinksabrug, Herold, Geelhoutboom, Eseljacht, Hansmoeskraal, Rooirivierrif, Pacaltsdorp, Rosedale en Waboomskraal.

Die vullis sal met die komende vakansiedag, soos volg verwyder word:

Donderdag,21 Maart sal op Vrydag, 22 Maart 2019 verwyder word. Groen en blou sakke sal op dieselfde dag as die swart sakke verwyder word.Die gebiede wat beïnvloed word is,  Dormehlsdrift, George-Suid, Le Grand, Bos en Dal, Groeneweidepark, Sinksabrug, Herold, Geelhoutboom, Eseljacht, Hansmoeskraal, Rooirivierrif, Pacaltsdorp, Rosedale en Waboomskraal

Share Button