Go George supports ‘Good Green Deeds’

Heeding to Government’s call to get involved in the campaign to rid South Africa of illegal dumping and littering, GO GEORGE staff tackled the area in and around the Transport Hub in Cradock Street last Friday.

The Good Green Deeds programme is a ground-breaking national initiative that seeks to change people’s attitudes and behaviours towards responsible management of waste and was officially launched on 8 March 2019 by President Cyril Ramaphosa.

“One of the green objectives of the GO GEORGE bus service is to decrease the carbon footprint of motorised transport by encouraging even car owners to rather use public transport, and by using technology that hugely limits polluting fuel gases,” says James Robb, GO GEORGE Manager. “We think green and totally support this effort by Government. As far as litter specifically goes, we continually encourage passengers to make use of the litter bins at our bus stops and the Transport Hub that were applied for easy discarding of food wrappers, cooldrink cans, bus receipts, etcetera.”

CAPTION: GO GEORGE Community Liaison Officer Simphiwe Schaap (left) and Dieketseng Mosesane (Communication Champion) eagerly doing their “good green deed” as part of Government’s initiative to change people’s attitudes and behaviours towards responsible management of waste.


GO GEORGE ONDERSTEUN ‘GOEIE GROEN DADE’

In reaksie op die regering se oproep tot betrokkenheid by hul veldtog om ontslae te raak van onwettige storting en rommelstrooiing in Suid-Afrika, het GO GEORGE-personeel verlede Vrydag die gebied in en om die Vervoerkern (Transport Hub) in Cradockstraat getakel.

Die “Goeie Groen Dade”-program is ’n baanbrekende nasionale inisiatief om mense se houding en gedrag ten opsigte van verantwoordelike bestuur van afval te verander en is amptelik op 8 Maart 2019 deur president Cyril Ramaphosa van stapel gestuur.

“Een van die groen doelwitte van die GO GEORGE-busdiens is om die koolstofvoetspoor van gemotoriseerde vervoer te verklein deur selfs motoreienaars aan te moedig om liewer openbare vervoer te gebruik, en om tegnologie te gebruik wat tot ’n groot mate besoedelende brandstofgasse beperk,” sê James Robb, GO GEORGE-bestuurder. “Ons dink groen en ondersteun geheel en al hierdie poging van die regering. Wat rommelstrooiing spesifiek betref, moedig ons deurlopend passasiers aan om die vullisblikke by die Vervoerkern en bushaltes wat aangebring is vir die maklike weggooi van voedselomhulsels, koeldrankblikkies, buskwitansies ensovoorts, te gebruik.”

ONDERSKRIF: GO GEORGE se gemeenskapskakelbeampte, Simphiwe Schaap, en passasiersdiensbeampte Dieketseng Mosesane (regs) ywerig besig om hul “goeie groen daad” te verrig as deel van die regering se inisiatief om mense se houding en gedrag ten opsigte van rommelbestuur te verander.

Share Button