Hoë maslig in Parkdene vir veiligheid

George Munisipaliteit se Elektrotegniese afdeling het ‘n hoë maslig opgerig by ‘n speelpark in Pousingel, Parkdene.

Wyksraadslid van Wyk 8, David Willemse en die Wykskomitee het besluit dat ‘n hoë maslig opgerig moet word aangesien die area veral snags ‘n kernpunt vir misdadigers is.

Rdsl Willemse het gesê die lig is die eerste van 20 hoë masligte wat in die omgewing opgerig sal word.

Van links is Past Adam Amas (wykskomitee), Wyksraadslid David Willemse, Maria Adams (wykskomitee), Margaret Manewil (wykskomitee), Daleen Jafta (wykskomitee), Magrieta Petersen(wykskomitee), Sebina Laws-Klaasen, Jacoba Leonard en Rdsl Edmund Bussack, Portefeuljeraadslid: Elektrotegniese Dienste. Afwesig: Brian Spires, Eric Kaboni en Sammy Vorster.

Share Button