Update Driving licences cannot be processed currently

No Driving Licence applications can currently be processed at the George Traffic Service office in Pacaltsdorp as well as no eye tests. We are experiencing problems with the E-natis system and technicians are working on the problem.

Please be advised that the Driving License office will ONLY be open for collection of licence cards until further notice. The situation is unfortunately out of the control of the Municipality but we will keep the public up to date through our social media channels on the progress of the situation. We thank the public in advance for their patience.


George Munisipaliteit: Opdatering Bestuurslisensies kan nie tans verwerk word nie

Geen bestuurslisensie-aansoeke kan tans by die George Bestuurslisensie-kantoor in Pacaltsdorp verwerk word nie, sowel as geen oogtoetse kan gedoen word nie.. Ons ondervind probleme met die E-natis-stelsel en tegniese personeel werk aan die probleem.

Let asseblief daarop dat die Bestuurslisensiekantoor slegs vir die uitreiking van lisensiekaarte oop sal wees tot verdere kennisgewing. Die situasie is ongelukkig buite die beheer van die Munisipaliteit, maar ons sal die publiek op hoogte hou deur ons sosiale media kanale oor die vordering van die situasie. Ons bedank die publiek vooraf vir hul geduld.

Share Button