GO GEORGE helps learners to plan best route

After a hugely successful programme the past two years, GO GEORGE has embarked on another round of school visits, familiarising grade 8 learners who take the bus to school, with their different route options.  

School children are an important component of passengers using the GO GEORGE bus service daily.

“Although most know their route to school, those who started high school this year might not be aware of the different routes and transfers available to get them to their new schools,” says James Robb, GO GEORGE Manager. “We see learners waiting at bus stops, hoping to get onto a bus that might already be full by the time it reaches them, while another more convenient route is available on our network that connects the different areas in town.”

A unique map depicting the different options available to school and back home has been created for each school and is being handed out and discussed with the young passengers during a visit by the GO GEORGE communications team.

CAPTION: GO GEORGE visited Heatherlands High School this week to inform the Grade 8s about their options to travel to school by bus from the different areas of town. Here GO GEORGE communications champion Alicia April explains the map to (from left) Rochane Hendricks from Rosemoor, Samantha Oktober from Pacaltsdorp and (at the back) Rohanic Jansen from Blanco. They all use the bus to get to school.


GO GEORGE help leerders om beste roete te beplan

Ná ’n baie suksesvolle program die afgelope twee jaar, het GO GEORGE pas begin met nog ’n rondte skoolbesoeke om graad 8-leerders wat die busdiens gebruik in te lig oor hul verskillende roete-opsies.

Skoolkinders is ’n belangrike komponent van die passasiers wat daagliks die GO GEORGE-busdiens gebruik.

“Hoewel die meeste teen dié tyd goed weet hoe om by die skool uit te kom, mag dié wat vanjaar hoërskool toe is dalk nie bewus wees van die verskillende roetes en oorklimpunte wat beskikbaar is om hulle na hul nuwe skool te vervoer nie,” sê James Robb, GO GEORGE-bestuurder. “Ons sien leerders wag vir busse wat heel waarskynlik reeds vol sal wees wanneer dit hulle bereik, terwyl ander, geriefliker roetes beskikbaar is op die netwerk van roetes wat die verskillende areas van die dorp verbind.”

’n Unieke kaart wat die verskillende opsies skool toe en terug huis toe uitbeeld, is vir elke skool saamgestel en word uitgedeel en bespreek met die jong passasiers tydens ’n besoek van die GO GEORGE-kommunikasiespan.

ONDERSKRIF: GO GEORGE het Hoërskool Heatherlands hierdie week besoek om die graad 8’s in te lig oor hul opsies om bus te ry skool toe vanuit die verskillende dele van die dorp. Hier verduidelik GO GEORGE-passasiersdiensbeampte Alicia April die kaart aan (van links) Rochane Hendricks van Rosemoor, Samantha Oktober van Pacaltsdorp en (agter) Rohanic Jansen van Blanco. Hulle ry al drie met die bus skool toe.

Share Button
,