Refuse Removal delayed due to illegal strike

George Municipality Cleansing Services is experiencing delays due to contract workers that are on an illegal strike due to salary disputes.

According to Janine Fernold, Manager: Cleansing Services, the workers did not complete timesheets correctly and that is what caused the problems. We ask the public to please be patient in this regard as we will do our outmost to resolve the issue.

The areas that are affected are:

Dormelsdrift, George South, Le Grand, Bos en Dal, Groeneweide Park, Sinksabrug, Diepkloof, Herold, Geelhoutboom, Eseljacht, Hansmoeskraal, Rooirivierrif, Pacaltsdorp, Rosedale en Waboomkraal.

George Munisipale Skoonmaakdienste ervaar tans vertragings weens kontrakwerkers wat onwettig staak as gevolg van salarisgeskille. Volgens Janine Fernold, Bestuurder: Skoonmaakdienste, het die werkers nie die roosters korrek voltooi nie en dit het die probleme veroorsaak. Ons vra die publiek om asseblief geduldig te wees in hierdie verband, aangesien ons ons uiterste bes doen om die probleem op te los.

Die gebiede wat geraak word, is:

Dormelsdrift, George Suid, Le Grand, Bos en Dal, Groeneweide Park, Sinkabrug, Diepkloof, Herold, Geelhoutboom, Eseljacht, Hansmoeskraal, Rooirivierrif, Pacaltsdorp, Rosedale en Waboomkraal.

Share Button