Recycling still collected

The George Municipality confirms that blue and clear bags containing recyclables are still being collected, albeit with a few teething problems.

The municipality’s service provider contract for the removal of recyclables and provision of blue bags ended at the end of May 2018 and tender processes for a new contract could only be initiated in the new municipal financial year, which started on 1 July 2018. This tender process is now underway.

George Municipality Manager Community Services, Walter Hendricks, said the municipality wanted to maintain the recycling momentum and had made temporary plans to collect the blue bags. “There have been some teething problems, which may have led to some areas not being serviced and we apologise for that. We hope these are now resolved, but ask that residents help us by reporting where bags have been missed (at 044 802 2900), or to take bags back in and put them out the next week if possible.”

Recyclable materials in blue and clear bags are collected on the same days as normal refuse collection, but by different trucks to make sorting easier, and may not necessarily be collected at the same time as black bags.

The municipality is unfortunately not able to provide blue bags until the new contractor has been appointed. Residents who want and can continue to recycle in the interim can buy blue or clear refuse bags from retailers such as Tuinroete Agri (R25 for a pack of 20) and Plastics for Africa (R60 for a pack of 20).

“The municipality remains committed to sustainable waste management solutions and thanks residents for their contribution and patience,” said Mr Hendricks.


Herwinbare materiale word steeds opgetel

Die George Munisipaliteit bevestig dat blou en deursigtige sakke waarin herwinbare materiale is steeds deur die munisipaliteit opgetel word, al is dit met ‘n paar haakplekke.

Die munisipaliteit se diensverskafferskontrak vir die verwydering van herwinbare materiale en verskaffing van blou sakke het einde Mei 2018 tot ‘n einde gekom en tenderprosesse vir ‘n nuwe kontrak kon slegs in die nuwe finansiële jaar, wat op 1 Julie 2018 begin het, aan die gang gesit word. Hierdie proses is nou onderweg.

George Munisipaliteit Direkteur Gemeenskapsdienste, Walter Hendricks, het gesê die munisipaliteit wou graag die herwinningsmomentum behou en het tydelike planne gemaak om die blou sakke op te tel.

“Daar was ‘n paar haakplekke wat tot gevolg gehad het dat sekere areas nie gediens was nie en ons maak verskoning daarvoor. Ons hoop dit is nou opgelos maar vra inwoners om ons te help deur dit aan te meld (by 044 802 2900) indien daar sakke gemis word, of om die sakke terug te neem en weer die volgende week uit te sit indien dit moontlik is.”

Herwinbare materiale in blou en deursigtige sakke word op dieselfde dae as gewone vuilgoedsakke opgetel, maar deur ander tipes trokke om sortering te vergemaklik en mag nie noodwendig op dieselfde tyd as die swartsakke opgetel word nie.

Die munisipaliteit kan ongelukkig nie blousakke verskaf tot die nuwe kontrakteur aangestel is nie. Inwoners wat in die interim wil en kan herwin, kan blou of deursigtige sakke aankoop by plekke soos Tuinroete Agri (R25 vir ‘n pak van 20) en Plastics for Africa (R60 vir ‘n pak van 20).

“Die munisipaliteit is steeds verbind tot volhoubare afvalbestuuroplossings en bedank inwoners vir hulle bydrae en geduld,” het Mnr Hendricks gesê.

Share Button