Statement by Cllr Bussack on the Rosedale fire

Following the incident in Rosedale on May 15, 2018 I wish to respond as follows.

Last night, temporary accommodation was provided to 2 families in the Rosedale community hall.

The municipality is currently working on clearing up and systematically repairing the structures. We aim to accommodate the families again in the structures following the construction of the new structures and repairs to the others.

There is no explanation about the origin of the fire. Thank you to the Fire Department for their prompt action.Thank you also to the good Samaritans in Rosedale who unselfishly assisted the affected families.

Thanks to the broader community for their involvement, as well as the Social Services, Land Management and Law Enforcement of George Municipality for their excellent service.

If any donations in the form of household content can be sponsored or donated, it will be appreciated.

Please contact Ward Councillor Edmund Bussack at 0735166216.


Na aanleiding van die brandgeval te Rosedale TRA op 15 Mei 2018, wens ek soos volg te reageer.

Gisteraand is tydelike huisvesting aan 2 huisgesinne verskaf in die Rosedale gemeenskapsaal.

Die munisipaliteit is tans besig met opruimingswerk en stelselmatige herstelwerk aan die strukture. Ons beoog om die families weer in die strukture te huisves na aanleiding van die oprigting van die nuwe strukture en herstelwerk aan die ander.

Daar is geen uitklaring rondom die ontstaan van die brand nie. Hartlike dank aan die Brandweer vir hul vinnige optrede.

Dank word ook uitgespreek aan die goeie samaritane in Rosedale wat onbaatsugtig te hulp gesnel het om die betrokke families te help.

Dankie aan die breë gemeenskap vir hul betrokkenheid, asook die Maatskaplike Dienste , Grondbestuur en Wetstoepassing van George Munisipaliteit vir hulle uitstekende diens.

Indien daar enige donasies in die vorm van huishoudelike inhoud geborg of geskenk kan word, sal dit waardeer word.

Kontak asseblief vir Wyksraadslid, Edmund Bussack by 0735166216.

Share Button