Impact of road upgrades on Go George

Major upgrades of several roads in George will impact on road users and the GO GEORGE bus service for the next few months.

The upgrades will be spread over a period of time, with work commencing in Courtenay Street first during May, and expected to be done by the end of July 2018. 

Courtenay Street will be upgraded from the railway bridge to the York Street circle. Phase one comprises work on the outer lanes in both directions, followed by a new wearing course placed over all four lanes during phase two. The impact on traffic will be minimal during the day, since only a section of one lane will be closed overnight from 18:00 until 06:00.

Temporary bus stops

Temporary bus stops will be provided when required during this period. Evening bus traffic in Courtenay Street should not be disrupted in a serious way, but GO GEORGE passenger service staff will be at affected bus stops to guide passengers to the temporary stops. These will be clearly indicated by yellow temporary stop signs.

Drive with caution

There may be a 30 mm road surface difference between sections during the first phase of the project. Road users are alerted to take care when changing lanes, and also under wet conditions when the phase one road surface will be more slippery.

The George Municipality apologises for the inconvenience and appeals to road users to be patient and exercise caution near roadworks.


IMPAK VAN PADOPGRADERINGS OP GO GEORGE

Grootskaalse opgradering van verskeie paaie in George sal ’n impak hê op padgebruikers en die GO GEORGE-busdiens vir die volgende paar maande. Die opgraderings sal oor ’n tydperk versprei word, met werk in Courtenaystraat wat eerste afskop in Mei, en na verwagting klaar sal wees teen die einde van Julie 2018.

Courtenaystraat word opgegradeer vanaf die spoorwegbrug tot by die Yorkstraatsirkel. Fase een behels werk aan die buitenste bane in albei rigtings, gevolg deur ’n nuwe dralaag oor al vier bane gedurende fase twee. Die impak op verkeer gedurende die dag sal minimaal wees aangesien slegs ’n gedeelte van een laan oornag vanaf 18:00 tot 06:00 gesluit sal word.

Tydelike bushaltes

Tydelike bushaltes sal voorsien word wanneer nodig gedurende hierdie tyd. Busverkeer in die aand in Courtenaystraat behoort nie ernstig ontwrig te word nie, maar GO GEORGE-passasiersdienspersoneel sal by die geraakte bushaltes wees om passasiers na die tydelike haltes te herlei. Hierdie haltes sal sigbaar aangedui word met geel tydelike halte-tekens.

Ry versigtig

Daar mag ’n 30-mm verskil in die hoogte van die padoppervlak tussen seksies wees gedurende fase een van die projek. Padgebruikers word gemaan om versigtig te wees wanneer hulle van baan verander, en ook in nat toestande wanneer die fase een-padoppervlak glibberig mag wees.

Die George-munisipaliteit maak verskoning vir die ongerief en doen ’n beroep op padgebruikers om geduldig en versigtig te wees naby die padwerke.

Share Button