Mediaverklaring uitgereik rakende Medikliniek op 4 Oktober 2017

Die George Medi-Clinic se behoefte om te hervestig was die afgelope maande in verskeie nuusblaaie geplaas.

Die grootste uitdaging vir die Medi- Clinic groep was om geskikte grond te vind vir die hervestiging van hul fasiliteit. Tydens die bewuswording van waar die medi clinic wil hervestig het die munisipaliteit gemaan dat die voorgestelde ontwikkelings voorstel in stryd is met die ontwikkelings raamwerk van George. Trouens, hierdie inligting was reeds in 2015 met die Medi-Clinic groep gedeel.

Dit kan genoem word dat die onlangse aansoek op erwe 25538 en 25541 nie net vir ‘n hospital is nie, maar sou tot gevolg hê dat die stedelike ontwikkelings rand uitgebrei moes word om ‘n verdere oppervlak van 29ha oor die medium termyn by die ruimtelike begroting te voeg waarvan die hospital slegs ongeveer 5,4ha sou beslaan. Die voorgestelde ontwikkeling sou oor die korttermyn ongeveer 1,6ha sake gebruik akkommodeer en oor die medium termyn nog hotel en konferensie fasiliteite, opvoedkunde en vervaardiging akkommodeer.

Hierdie voorstel sou ‘n nuwe node tot gevolg bring wat ‘n invloed op bestaande nodusse, synde die Meander node en die sentrale sake kern sou hê, aangesien daar nog steeds voldoende beskikbare, gedienste eiendom binne die invloedsfeer van laasgenoemde nodes beskikbaar is.

Die reeks van fasiliteite soos voorgestel op erwe 25538 & 25541 kan dis binne die bestaande stedelike grense geakkommodeer word sonder om die lewenskragtigheid van bestaande beleggings te ondermyn.

Die voorstel was dus nie as bestaanbaar met die waardes en doelstellings van die George ruimtelike ontwikkelings raamwerk geag nie. Ingevolge die wet op ruimtelike beplanning en grondbestuur is die besluitnemer nie gemagtig on ‘n ontwikkelings voorstel te steun wat nie die ontwikkelingstrajek en strategiese uitkomste van die ruimtelike ontwikkelings raamwerk beaam nie.

Die uitvoerende burgemeester het dit onomwonde gestel dat hy die Medi-Clinic se hervestiging in George wil sien realiseer, sonder benadeling van regte en dat geen munisipale bywette of ordinansies in die proses gekompromiteer word nie.

George munisipaliteit is in proses om die ontwikkelings raamwerk te hersien en die proses sal teen einde Maart 2018 gefinaliseer wees.

Share Button