New bus stop in front of Outeniqua High School

GO GEORGE has announced the implementation of a new trial bus stop in front of Outeniqua High School as from Wednesday 20 September 2017. This bus stop will be known as the Outeniqua stop and will be developed into a permanent bus stop should it improve traffic flow sufficiently.

According to James Robb, GO GEORGE Manager, the decision to erect a trial bus stop at the school was made to relieve traffic congestion at the Wellington bus stop higher up the road, near the intersection of Wellington and Courtenay Streets.

“GO GEORGE will always be an evolving and adapting public transport system. Based on feedback from passengers and relevant role players, the service is constantly refined to suit the needs of passengers and to meet operational challenges,” he said.

From Wednesday 20 September, only the following routes will stop at the Wellington stop:

1A New Dawn Park – CBD

1B Harmony Park – CBD

60 Rosedale – CBD

60A Syferfontein/Rosedale – CBD

The following routes will stop at the Outeniqua stop:

Platform A:

1A New Dawn Park – CBD

1B Harmony Park – CBD

60 Rosedale – CBD

60A Syferfontein/Rosedale – CBD

Platform B:

24 CBD – Loerie Park – Garden Route Mall

53 Rosemoor

53B Rosemoor Express

9 Industria – CBD

Outeniqua stop only transfer point for certain routes
Passengers should take note that those wanting to board or transfer to routes 24 (CBD – Loerie Park – Garden Route Mall), 53 (Rosemoor), 53B (Rosemoor Express) and 9 (Industria – CBD), should wait at the new Outeniqua stop Platform B, since these buses will no longer stop at the Wellington stop.

“On top of being a solution to the challenge experienced at the Wellington stop, we also expect that a large number of passengers, like the Outeniqua High School learners, will find this new stop more convenient and better suited to their needs,” said Robb.

All road users are requested to be patient and considerate towards buses using the new stop, which will be an in-lane stop to ensure its easy and smooth movement back into traffic.


NUWE BUSHALTE VOOR HOËRSKOOL OUTENIQUA

GO GEORGE het die oprigting van ’n nuwe proef-bushalte voor Hoërskool Outeniqua aangekondig, en sal die halte op Woensdag 20 September 2017 in werking stel. Hierdie bushalte sal bekendstaan as die Outeniqua-halte en sal in ’n permanente bushalte ontwikkel word indien dit die verkeersvloei voldoende verbeter.

Volgens James Robb, GO GEORGE-bestuurder, is dié besluit geneem om druk en verkeersopeenhoping by die Wellington-bushalte, hoër op in die straat naby die kruising van Wellington- en Courtenaystraat, te verlig.

“GO GEORGE sal altyd ’n ontwikkelende en aanpasbare openbare vervoerstelsel bly. Terugvoer van passasiers en relevante rolspelers word gebruik om die busdiens voortdurend te verfyn om aan te pas by passasiers se behoeftes sowel as operasionele uitdagings,” sê hy.

Vanaf 20 September sal slegs die volgende roetes by die Wellington-halte stop:

1A New Dawn Park – CBD

1B Harmony Park – CBD

60 Rosedale – CBD

60A Syferfontein/Rosedale – CBD

Die volgende roetes sal by die nuwe Outeniqua-halte stop:

Platform A:

1A New Dawn Park – CBD

1B Harmony Park – CBD

60 Rosedale – CBD

60A Syferfontein/Rosedale – CBD

Platform B:

24 CBD – Loerie Park – Garden Route Mall

53 Rosemoor

53B Rosemoor Express

9 Industria – CBD

Outeniqua-halte enigste oorklimpunt vir sekere roetes
Passasiers word daarop gewys dat diegene wat wil op- of oorklim op roetes 24 (CBD – Loeriepark – Garden Route Mall), 53 (Rosemoor), 53B (Rosemoor Express) en 9 (Industria – CBD), by die nuwe Outeniqua-halte Platform B moet wag omdat hierdie busse nie meer by die Wellington-halte stop nie.

“Buiten dat dit hopelik ’n oplossing sal wees vir die uitdaging wat ons by die Wellington-bushalte ondervind, is ons ook te wagte dat ’n groot aantal passasiers, soos die Hoërskool Outeniqua-leerders, die nuwe halte ook geriefliker vir hul behoeftes sal vind,” sê Robb.

Alle padgebruikers word versoek om geduldig en bedagsaam te wees teenoor busse wat die nuwe halte gebruik, aangesien dit in die pad uitgemerk is om maklike en gladde terugbeweging in die verkeer te bevorder.

Share Button