Advertise your business.  Post your CV.  Search job seekers

Werkloses ingespan om sypaadjies te bou

Ten minste 66 opkomende kontrakteurs en 330 arbeiders, almal inwoners van George en voorheen werkloos, is die afgelope paar maande deur die George-munisipaliteit ingespan vir die opgradering van sypaadjies langs bestaande busroetes. Altesaam 6,71 kilometer veilige, toeganklike voetgangerpaadjies is met dié projek geskep.

Buiten dat die sypaadjies gerieflike loopvlak bied vir GO GEORGE-passasiers om by bushaltes uit te kom, dra dit ook by tot die nasionale departement van vervoer se doelstelling om nie-gemotoriseerde vervoer te bevorder.

Volgens munisipale bestuurder, Trevor Botha, is die sypaadjies ’n welkome opgradering van die paaie-infrastruktuur in George. “Dit dra by tot die verbetering van ons stad. Die fondse wat spandeer is op die bou van die sypaadjies het broodnodige werksgeleenthede geskep, en terselfdertyd veilige loopvlakke vir voetgangers gevestig,” sê hy.


JOBLESS CONTRACTED TO BUILD SIDEWALKS

At least 66 upcoming contractors and 330 labourers, all residents of George, have been contracted by the George Municipality to upgrade sidewalks adjacent to existing bus routes over the last few months. A total of 6,71 kilometres safe, accessible pedestrian walkways have been created through this project.

Olympic Street before sidewalks

Apart from providing convenient walkways for GO GEORGE passengers to get to the bus stops, it also contributes to the National Department of Transport’s goal to promote non-motorised transport.

Olympic after

According to George Municipal Manager, Trevor Botha, the sidewalks provide a welcome upgrading of the roads infrastructure in George. “It contributes to the improvement of our city. The funds spent on the building of the sidewalks created much-needed job opportunities while at the same time establishing safe walkways for pedestrians,” he said.

This group of men worked on the sidewalk in Knysna Road and were all grateful for the opportunity to utilise their skills to put bread on the table. They are, from the left, Peter Mbanga, ZonwabeleMuteyi, AbongileMtoto, LuvoyoMtsukwanaandSiyavanaXaka, allfrom George

Share Button

Filed Under: Latest News

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.