Advertise your business.  Post your CV.  Search job seekers

Electricity down in Hoekwil area

NOTIFICATION OF THE INTERRUPTION  OF THE ELECTRICITY SUPPLY.

THE FOLLOWING AREAS WILL BE AFFECTED: 

PORTION OF  Kerk street; Duiwerivierweg; Olifantshoekweg; Seesig en Platrugweg in Hoekwil.

NOTICE is hereby given that the electricity supply will be interrupted on TUESDAY 18 JULY 2017 FROM 09:00 TO 16:00 for the purpose of doing maintenance and replacing of earths.  Consumers are warned to treat the installation as being live for the full duration as the supply may be resumed at any time within the notified period.

Should circumstances prevent the work being carried out during the above mentioned period; the work will be done on WEDNESDAY 19 JULY 2017 FROM 09:00 TO 16:00.


KENNISGEWING VAN  DIE ONDERBREKING VAN DIE ELEKTRIESE TOEVOER.

DIE VOLGENDE AREAS SAL GERAAK WORD:

GEDEELTE VAN  Kerkstraat; Duiwerivierweg; Olifantshoekweg; Seesig en Platrugweg in die Hoekwil area.

KENNISGEWING geskied hiermee dat die elektriese toevoer onderbreek sal word op DINSDAG 18 JULIE 2017 VANAF 09:00 TOT 16:00  met die doel om onderhoud en veranderings aan elektriese hoofleidings te maak.  Klante word gewaarsku om die installasie as lewendig te beskou vir die volle periode aangesien die toevoer enige tyd gedurende die periode aangeskakel mag word. 

Sou omstandighede verhoed dat die werk gedoen kan word gedurende bogenoemde periode, sal die werk gedoen word op  

WOENSDAG 19 JULIE 2017 VANAF 09:00 TOT 16:00.

Share Button

Filed Under: Latest News

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.