Raadslid en Verkeersbeampes besoek Laerskool New Dawn Park

Rdl. Cecil Noble, Portefeuljeraadslid vir Gemeenskapsveiligheid, (heel regs) het verlede week graad 1-leerders  by Laerskool New Dawn Park besoek en die leerders en onderwysers ‘n voorspoedige 2017 toegewens. Saam met hom was mnr. Dononovan Saptoe (middel voor), George Verkeershoof, wat die verkeersreëls en veiligheidsreëls met die behulp van ander verkeerspersoneel en Daantjie Kat, die gesig van ons land se padveiligheid, aan die leerders oorgedra het.

Share Button