Go George bus routes during Lights Festival 3 December 2016

GO GEORGE will be making certain adjustments to routes to accommodate the annual George Lights Festival this coming Saturday, 3 December 2016.

1

York Street will be closed between Hibernia Street and the circle in front of the George Museum from 12:00 till midnight on Saturday, with the Denneoord, Rosemoor and Pacaltsdorp routes consequently cutting out that part of York Street, and the Cathedral A stop.

Coming down Caledon Street, Route 56R Denneoord (anti-clockwise) will turn left into Courtenay Street, travel through the circle and turn right into Meade Street instead of York Street, where it will turn left into Market and along its usual route to the CBD. The forward (clockwise) route will follow the same route back to Denneoord.

Rosemoor routes 53 and 53B will turn left into Meade Street instead of York Street as it comes up Courtenay Street, left into Market Street and on their normal route to the Rosemoor stop in Cradock Street.

Routes 1A, 1B and 60 from Pacaltsdorp will turn right into Market Street from York Street, instead of travelling right up to circle, left into Meade Street and right into Courtenay Street, following their normal route from there on.

Residents are encouraged to make use of the bus service to attend festivities in York Street and at Unity Park. The closest stop for passengers from Pacaltsdorp would be the York C stop next to Protea Pharmacy in Market Street. Rosemoor passengers can disembark at the Wellington stop in Courtenay Street (next to George Preparatory School), while Denneoord passengers would be closest to the festivities if they get off at the George Library stop. Please take note, however, that the buses will run according to their normal Saturday schedule, and that the last trips of the day will depart before the end of the festival, which is at 22:00.

For any further enquiries, please call the GO GEORGE Call Centre at 0800 044 044 or send an email to info@gogeorge.org.za.


GO GEORGE-ROETES GEDURENDE GEORGE-LIGGIESFEES

3 DESEMBER 2016

GO GEORGE sal sekere aanpassings maak aan roetes om die jaarlikse Liggiesfees eerskomende Saterdag, 3 Desember 2016, te akkommodeer.

Yorkstraat sal Saterdag vanaf 12:00 tot middernag gesluit wees tussen Hiberniastraat en die sirkel voor die George-museum. Die Denneoord-, Rosemoor- en Pacaltsdorp-roetes sal gevolglik vanaf 12:00 daardie deel van Yorkstraat en die Cathedral A-bushalte uitskakel.

Roete 56R Denneoord (antikloksgewys) sal uit Caledonstraat links draai in Courtenaystraat, deur die sirkel ry en regs draai in Meadestraat pleks van Yorkstraat, waarna dit links sal draai in Markstraat en op die gewone roete na die vervoerkern sal ry. Die kloksgewyse roete Denneoord toe sal dieselfde roete terug volg.

Rosemoor se roetes 53 en 53B sal uit Courtenaystraat in Meadestraat links draai pleks van in Yorkstraat, weer links in Markstraat en dan op die normale roete tot by die Rosemoor-bushalte in Cradockstraat.

Roetes 1A, 1B en 60 uit Pacaltsdorp sal uit Yorkstraat regs draai in Markstraat, links in Meadestraat en regs in Courtenaystraat vanwaar die normale roetes gevolg sal word.

Inwoners word aangemoedig om van die busdiens gebruik te maak om die feesviering in Yorkstraat en by Eenheidspark by te woon. Die naaste bushalte vir passasiers uit Pacaltsdorp sal York B langs Protea Apteek in Markstraat wees. Rosemoor-passasiers kan by die Wellington-bushalte langs George-voorbereidingskool afklim, terwyl Denneoord-passasiers die naaste aan die feesterrein sal wees deur by die George-biblioteek af te klim.

Neem egter asseblief kennis dat die busse volgens die normale Saterdag-skedule sal ry en dat die laaste ritte van die dag sal vertrek voor die einde van die fees, wat eers om 22:00 is

Vir verdere navrae, skakel gerus die GO GEORGE-inbelsentrum by 0800 044 044 of stuur ‘n e-pos na info@gogeorge.org.za.

Share Button