Go George simplifies Rosemoor routes

GO GEORGE has announced a change to its Rosemoor routes from Monday, 28 November 2016, resulting from passenger feedback after the latest set of route refinements.

go-georgeAll the Rosemoor routes – 53, as well as the two new routes, 53A and 53B – are now travelling along the same route into town, and stop at the original Rosemoor stop in Cradock Street. This means that all Rosemoor buses travel along Courtenay Street, turn left into York Street at the circle, left into Market Street and left into Cradock Street. The new and shorter Routes 53A (weekdays only) and 53B (Saturdays only) no longer turn into Memoriam Street to stop at the Mispel A stop in Market Street.

Anyone needing more information or assistance with trip planning, is welcome to phone the GO GEORGE Call Centre on 0800 044 044.


GO GEORGE VEREENVOUDIG ROSEMOOR-ROETES

GO GEORGE het ‘n verandering aan die Rosemoor-busroetes vanaf Maandag, 28 November 2016, aangekondig. Dit spruit voort uit terugvoer van passasiers ná die laaste stel roeteverfynings.

Al drie die Rosemoor-roetes – 53, sowel as die twee nuwe roetes, 53A en 53B – ry nou met dieselfde roete in dorp toe, en stop by die oorspronklike Rosemoor-bushalte in Cradockstraat. Dit beteken al die Rosemoor-busse ry met Courtenaystraat langs, draai links in Yorkstraat by die sirkel, links in Markstraat en weer links in Cradockstraat. Die nuwe en korter roetes 53A (slegs weeksdae) en 53B (slegs Saterdae) draai dus nie meer in Memoriamstraat af om by die Mispel A-bushalte in Markstraat te stop nie.

Vir meer inligting of hulp met ritbeplanning, skakel gerus die GO GEORGE-inbelsentrum by 0800 044 044.

Share Button