Lae Water druk in Blanco Hoofsone en omliggende areas

Kennis moet geskied dat as gevolg van konstruksie op die nuwe 12,5Ml water reservoir, is daar ‘n sterk waarskynlikheid dat lae waterdruk gedurende volgende week mag voorkom vanaf Dinsday 29ste November to en met Vrydag 2de Desember.

municipality1-300x200Die gebied wat geraak word, is die Blanco Hoofsone, waarby Camphersdrift, Heatherlands, Heatherpark, Blanco en omliggende area, ingesluit is.

Verbruikers word versoek om water spaarsamig te gebruik en sodoende die voorkoms van lae druk te beperk. Verskoning word by voorbaat aangebied vir enige ongerief gedurende die tydperk. Verbruikers se samewerking sal waardeer word.


The public is hereby notified that as a result of construction work on the new 12,5 Ml water reservoir there is a strong possibility that certain areas will experience low water pressure next week from Tuesday 29th November to Friday 2nd December. The areas affected are Blanco, Camphersdrift, Heatherlands, Heather Park and surrounding areas.

Consumers are requested to use water sparingly next week to diminish the impact of the low water pressure. The municipality apologizes in advance for the inconvenience for this period and requests the co-operation of the community.

Share Button