Go George buses to Thembalethu on 11 December

“It gives me great joy to announce today, that the GO GEORGE bus service will roll out to our residents in Thembalethu on Sunday, 11 December 2016!”

From left Brad Stockigt, C and B Construction, Brian Stokes, Brink Stokes Mkhize Architects ; Executive Mayor Melvin Naik; Municipal Manager Trevor Botha and James Robb, GO GEORGE Operational Manager
From left Brad Stockigt, C and B Construction, Brian Stokes, Brink Stokes Mkhize Architects ; Executive Mayor Melvin Naik; Municipal Manager Trevor Botha and James Robb, GO GEORGE Operational Manager

This announcement by George Executive Mayor, Alderman Melvin Naik, at a media briefing at the George Transport Hub today, was met with excitement.

George local media attend a briefing on the GIPTN rollout date for Phase 4A
George local media attend a briefing on the GIPTN rollout date for Phase 4A

Residents of the areas in Phase 4 are keenly awaiting the service. Following a council resolution earlier this month it was also announced today that the roll-out will be split in two to accommodate the huge expansion of the service. Phase 4A will see Thembalethu residents getting their buses in December, while the rest of the suburbs – Conville, Parkdene, Borcherds and Lawaaikamp – will form part of Phase 4B, becoming part of the system early in 2017, once Phase 4A has settled.

work-on-hub

Ald. Naik linked this announcement to the CBD rerouting of the three main Pacaltsdorp routes, that will be implemented on Sunday, 6 November 2016. This rerouting will spread stops and passengers over a wider area of the CBD thereby picking them up or delivering them closer to their places of work and schools.

Members of the media were privy to a walkabout around the George Transport Hub construction site. Costing R15 million, the new under-cover centre will comprise six bus stops and loading areas, two entrances, high-security ticket booths, toilets, an information centre, comfortable seating (231 seats), hand railings to separate queueing passengers from buses, bicycle racks and shade trees. An important design principle is the universal accessibility for people with special needs, like tap rails for people with limited vision.

Energy saving is brought about by using natural light and ventilation, and low water usage toilets score points on the green side. The galvanised steel structure and finishes do not require paint and contribute to the low maintenance required by the building.

Alderman Naik promised a celebration on 10 December 2016 when the George Transport Hub will be inaugurated. “Urban renewal and regeneration of the CBD is an important cornerstone of the strategic business development plan for George – and GO GEORGE and the Transport Hub forms an integral part of this revitalisation drive. In the meantime, we thank passengers for their patience and cooperation during the construction period,” he said.


GO GEORGE-BUSSE NA THEMBALETHU OP 11 DESEMBER

“Dit gee vandag vir my groot vreugde om te kan aankondig dat die GO GEORGE-busdiens op Sondag, 11 Desember 2016, na ons inwoners in Thembalethu uitrol!”

Hierdie aankondiging deur George se uitvoerende burgemeester, raadsheer Melvin Naik, by ‘n media-inligtingsessie by die George-vervoerkern vandag, is met groot opgewondenheid ontvang.

Inwoners van die gebiede in Fase 4 wag die busdiens gretig in. Op grond van ‘n raadsbesluit vroeër vandeesmaand is daar ook vandag aangekondig dat die implementering van Fase 4 in twee verdeel sal word om dié groot uitbreiding van die diens te akkommodeer. Met die uitrol van Fase 4A sal die inwoners van Thembalethu hul busse in Desember kry, terwyl die res van die woonbuurte – Conville, Parkdene, Borcherds en Lawaaikamp – deel van Fase 4B sal uitmaak, en deel van die stelsel sal word vroeg in 2017, sodra Fase 4A gevestig is.

Raadsheer Naik het hierdie aankondiging gekoppel aan die middedorp-roeteverfynings van die drie hoofroetes uit Pacaltsdorp wat op Sondag, 6 November 2016 geïmplementeer word. Hierdie roeteverandering sal bushaltes en passasiers oor ‘n wyer deel van die middedorp versprei en hulle sodoende nader aan hul werksplekke en skole op- en aflaai.

Lede van die media het die voorreg gehad om op ‘n toer deur die konstruksieperseel van die George-vervoerkern begelei te word. Hierdie nuwe onderdak-sentrum wat R15 miljoen kos, sal ses bushaltes en laaigebiede, twee ingange, hoë-sekuriteit kaartjiekantore, toilette, ‘n inligtingsentrum, 231 gemaklike sitplekke, handrelings om passasiers wat in rye wag van die busse te skei, fietsrakke en skadubome insluit. ‘n Belangrike ontwerpbeginsel is die universele toeganklikheid vir mense met spesiale behoeftes, soos tikrelings vir mense met beperkte visie.

Energiebesparing word meegebring deur natuurlike lig en -ventilasie te gebruik, en lae waterverbruik-toilette kry punte aan die groen kant. Die gegalvaniseerde staal-struktuur en afwerkings dra by tot lae instandhoudingskoste.

Raadsheer Naik het ‘n feesviering op 10 Desember 2016, wanneer die George-vervoerkern in gebruik geneem word, belowe. “Stedelike vernuwing en herlewing van die middedorp is ‘n belangrike hoeksteen van die strategiese sake-ontwikkelingsplan vir George – en GO GEORGE en die vervoerkern vorm ‘n integrale deel van hierdie herlewingsaksie. Intussen bedank ons passasiers vir hul geduld en samewerking tydens die konstruksieperiode.  Ek twyfel nie vir ‘n oomblik nie, dat dit die wag gaan werd wees wanneer ons almal eers die gerief van ‘n ordentlike, gerieflike passasiersdiensfasiliteit geniet.”

Share Button