Vakansieprogram gehou deur Maatskaplike Ontwikkeling

Gedurende vakansie-tye is kinders baie kwesbaar vir negatiewe invloede en die Maatskaplike Ontwikkelingsafdeling het die doelwit van die George Munisipaliteit om George Veilig en Groen te behou, uitgebrei met  ‘n suksesvolle vakansieprogram vir kinders gedurende die Maart skoolvakansie.

Leerders sit in ‘nhalfmaan gedurende ‘n vakansieprogram wat deur George Munisipaliteit seMaatskaplike Ontwikkelingsdienste aangebied is by Rosemoor Sportgronde.
Leerders sit in ‘nhalfmaan gedurende ‘n vakansieprogram wat deur George Munisipaliteit seMaatskaplike Ontwikkelingsdienste aangebied is by Rosemoor Sportgronde.

Maatskaplike Ontwikkeling poog om deur die program ook die jeug bewus te maak van positiewe alternatiewe wat ook beskikbaar is. Veertig leerders vanaf Parkdene Primêre Skool was uitgenooi om aan die program by die Rosemoor Sportgronde deel te neem.  Die program het ten doel om leerders bloot te stel aan die nodige lewensvaardighede, sodat hulle verwysingsraamwerk verbreed kan word en hulle sodoende in staat te stel om die regte  besluite te neem.

: Leerders neem deel aan ‘n inligtingsessie
: Leerders neem deel aan ‘n inligtingsessie

Verskeie rolspelers soos Sanca, ACVV, Love Life, George Brandweer en die HIV subseksie van George Munisipaliteit het inligtingsessies aangebied. Die sessies het gehandel oor Alkohol- en Dwelm misbruik, Positiewe besluitneming en die hantering van groepsdruk, MIV/VIGS en  vroeë adolessensie asook brandveiligheid.

Die leerders het die program baie goed bygewoon en het dit baie geniet.  Die George Maatskaplike Ontwikkelingsafdeling wil graag dankie sê aan al die rolspelers wat bygedra het tot die sukses van die program.

Share Button