George Councillor passed away

Hiermee wil die George-munisipaliteit u verwittig van die heengaan van Rdl. Jacoba Muller, portefeulje raadslid: Maatskaplike Dienste vanoggend. Rdl. Muller het heengegaan na sy haar stryd teen kanker verloor het. Rdh. Charles Standers, uitvoerende burgemeester, het sy medelye met die familie van die raadslid betuig. Hy het haar gesalueer vir haar goeie werkswyse en toegewydheid. “Haar stem is stil en sy sal gemis word”, het hy gesê. Begrafnisreëlings sal deur die loop van die tyd gekommunikeer word. The George Municipality wants to inform you of the passing of Cllr Jacoba Muller, portfolio councillor: Social Services. She lost her fight against cancer. Executive Mayor, Cllr Charles Standers, extended his condolences to her family. He saluted her for work ethic and commitment. “She will be missed”, he said. Funeral arrangements will be communicated in due course.

j_j_muller_2_resized

Share Button