George unite against alcohol and drug abuse

Keep_the_Dream_Business_Logo

Ons wil die visie aan u bekendstel en het ‘n ope dag aan persone wat belangstel om ‘n verskil te maak in George se Dwelms & Alkohol misbruik.
 
We want to introduce you to the vision and have an open day for people who are interested to make a difference in the Drug & Alcohol misuse in George .
 
28  Maart / March  2013
11h00
Binnestr George Industria (naby/ close to McCains)
 
Keep the Dream het ‘n gebou geopen om ELKE mens WAT WIL VERANDER ‘n kans te gee vir (rehabilitasie) herstel en weer menswaardigheid terug te kry. George moet SAAMSTAAN
 
Keep the Dream opened a building where ALL people THAT WANTS TO CHANGE   to recover (rehabilitate) and get back selfworth.  GEORGE must UNITE
 
BESIGHEDE, VRYWILLIGES, BIDDERS, DONATEURS (Elkeen wat n verskil wil maak in ons George gemeenskap)
 
BUSINESES, VOLUNTEERS, PRAYER WARRIORS, DONATORS (Everyone that wants to a difference to our George community)

KOM help ons, om ander te help!

COME help us, to help others!
 
Past Pieter & Dana Niemand

Contact: 076 245 7053

087 350 6977

Share Button